sze. febr 8th, 2023

A tibeti buddha napokat hívják 10 milliószoros napoknak.
A tibetiek szerint 4 ilyen nap van évente.
Sorrendben az első holdhó 15., a negyedik holdhó 15., a hatodik holdhó 4., és a kilencedik holdhó 22. napja.

10 milliószoros napok a 2022-es évben:

 • Az első március 18-án, pénteken
 • a második június 14-én, kedden, 
 • a harmadik augusztus 1-én, szintén hétfőn,
 • míg az negyedik tízmilliószoros nap november 15-én, keddi napon lesz.


2022. 03. 18. pénteken:
1. Csodák ünnepe – Vajlámpás Fesztivál.
Ezen a napon minden pozitív és negatív cselekedetünk 10 milliószorosan felerősödik! Az 1. tibeti tibeti holdhónap 15. napja (telihold), tibetiül: Csotrül dücsen. Az év első tizenöt napja annak a tizenöt napnak az ünneplése, amikor Buddha minden nap más csodát mutatott be azért, hogy jövendő tanítványai érdemeit és odaadását növelje.

○ Telihold, Amitábha Buddha napja, Csö gyakorlásra nem alkalmas nap

Ezeken a napokon minden teremtés 10 milliószoros erővel hat. Fontos, hogy arra gondolj, amit teremteni szeretnél az életedben. Ha negatív érzelmeid, gondolataid merülnek fel. Nyilvánítsd ki, hogy elengeded őket. A nagy terheid feloldását érdemes erre a napra időzíteni. Küldj fényt, szeretetet a Földnek és az emberiségnek! Képzeld el a Földet egészségesnek, a rajta élő embereket pedig békésnek, szeretettelinek. Lásd a Világ békét ünnepelni!

Egy technika a sok közül, ami beválhat nálad is:
EGY FEHÉR PAPÍRRA ÉRDEMES LEÍRNI A KÍVÁNSÁGUNKAT/KÍVÁNSÁGAINKAT ÉS UTÁNA ELÉGETNI. A Fehér papírra, bármilyen nagyságú lehet. Felírni a következőket:

Drága Jó Mennyei Atyám (Teremtő Istenem), Drága Jézus, Drága Szűz Mária, Drága Jó Fény Arkangyalok és Angyalok, és/vagy Buddha (lehet mind, de amelyiket úgy érzed) Nagyon Szépen Köszönöm, hogy…… (kívánság leírása)…. Legyen így, Köszönöm Szépen, Hála, Áldás és Szeretet érte.

(a “Nem”, ”Sem”, ”Soha”, ”De”, ”Lehet”, ”Talán”, “Könyörgök”, ”Ámen” szavakat kerüljük)

Ezután, égessük el a fehér papírra írt kívánságunkat és lássuk, hogy alakul át. Célszerű kint a szabadban, vagy erkélyen égetni. De ha nem tehetjük ezt meg, nem probléma, ha bent a házban vagy lakásban végezzük el. Égetni azért célszerű, mert akkor kevésbé gondolunk rá arra, hogy valóban teljesülni fog-e a kívánságunk vagy sem. Érezd magad méltónak arra, amit kértél. Semmi kétséged ne legyen abban, hogy az neked jár. A módszer működésében sem legyen kételyed!

Egy másik technika, a Föld felemelkedésének hozzájárulásához:
Fogj egy fehér teamécsest és gyújtsd meg. Miután meggyújtottad, mondd el ezeket a teamécses lángjába nézve:

Felajánlom ezt a fényt a teamécses elégetésével, a Föld felemelkedéséért.
Legyen mindenkinek Fény és Szeretet! Áldás!

Majd égesd el a fehér teamécsest. Kb. 4 óra hossza míg leég. Ezt máskor is megteheted, nem csak 10 milliószoros napon, újhold vagy telihold napján, de bármikor amikor úgy érzed.

Tegyél meg mindent, amit szeretnél 10 milliószoros erővel hatni! Szólj minél több embernek, hogy ők is tudatosak lehessenek ezeken, a napokon! Csak add át magad a teljes változásért mely 10 milliószorosan hat ma rád. A 10 milliószoros nap előtti és utáni közvetlen napon is erős a teremtő nap, de a 10 milliószoros napon teljesedik ki a legerősebben teremtő nap. Mindannyian egy egység részei vagyunk, együtt kell lennünk maradnunk. Áldás, Hála, Fény és Szeretet valamint mindig mindenért köszönet a Teremtő Istennek, Égi Mestereknek, Angyaloknak.

Mit végezzünk ezen a napon?

 • köszönetet mondanunk minden jóért, ami velünk történt és történik.
 • csupa pozitív és jó cselekedetre, gondolatra törekedni.
 • minél több pozitív érzést, eseményt felidézni a múltból.
 • pontosan megfogalmazni a kívánságokat, kéréseket, üzeneteket.
 • türelmet gyakorolni magunkkal és a környezetünkkel is.
 • empátiával közelíteni mindenkihez.
 • önzetlenül szeretni, elfogadni magukat és másokat.
 • meditálni, lazítani, pihenni.
 • segíteni, akinek és amiben csak lehetséges.
 • pozitívan gondolni magunkra, a jövőnkre.

Földmeditáció a Földért:

A tibetiek egy évben négy fő különleges-rendkívüli Buddha emléknapot tartanak, amikor ünnepség keretében emlékeznek meg Shakyamuni Buddha életének legfontosabb állomásairól. Azt mondják, hogy ezeken a napokon a pozitív illetve negatív cselekedetek hatása tízmilliószorosára hatványozódik, ebből kifolyólag a spirituális gyakorlatok végzése erősen javallott.

A tibeti naptár a hold járására épül. Egy tibeti hónap 30 napból áll, ezért minden harmadik évben egy hónappal megtoldják az évet és ezzel körülbelül behozzák az addigi naptári eltéréseket, és érik utol a külvilágot. Ez a hónap rendszerint az év legsikeresebb hónapjának a megismétlése. Mivel egy hold évben csak 354 nap van, így egyes napokat megdupláznak, másokat kihagynak. Régen Tibetben az állami főasztrológus készítette el a következő évi naptárt, ami igen fejlett matematikai és asztronómiai számításokon alapul. A tibeti hónapokat számozzák, viszont a hét napjait a napról, holdról és az öt látható bolygóról nevezték el.

Chotrul Düchen ( vajmécsesek ünnepsége ) – Shakyamuni Buddha követői hitének erősítése végett csodatévő cselekedeteket mutatott be.

Saka Dawa Düchen – A tibeti naptár negyedik holdhónapjának teliholdjakor (15. napján) történik, amit tibetiül Saga Dawaának neveznek. Shakyamuni Buddha megvilágosodását és a parinirvánát (önálló fény teljes kialvása – lélekben való megállapodás) ünnepli. Buddha 35 éves korában Bodhgayában megvilágosodott. Saga Dawakor Kushinagarai parinirvánájának évfordulójáról is megemlékeznek.

Düchen ( chokhor – imakerék ) – A tibeti naptár hatodik holdhónapjának negyedik napja, amikor Shakyamuni Buddha először forgatja meg a Dharma kerekét – Buddha első szentbeszéde, a Négy Nemes Igazság tanítása.

Lhabab Düchen – A tibeti naptár kilencedik hónapjának 22. napja. 41 évesen Buddha a mennyekbe emelkedett, hogy az isteneknek tanításokat adjon, és édesanyjának meghálálja, hogy hozzásegítette Őt a Szamszárából való szabaduláshoz. A követői kérésére Viswakarma isten által készített különleges létrán visszatért a mennyekből.

Ezeken a napokon minden teremtés 10 milliószoros erővel hat.
Ezeken a napokon minden, amit teszünk, gondolunk, mondunk, 10 milliószorosan száll vissza ránk.
Fontos, hogy arra gondolj, amit teremteni szeretnél az életedben.
Ha negatív érzelmeid, gondolataid merülnek fel. Nyilvánítsd ki, hogy elengeded őket.

Javaslatok ezekre a napokra:

 • arra gondolj, amit teremteni szeretnél az életedben
 • ellenőrizd a gondolataidat, hiszen ők teremtik meg a valóságodat
 • ellenőrizd az érzelmeidet
 • felmerülő negatív gondolataidat és érzelmeidet, állítsd meg majd cserélni ki pozitív gondolatra és érzelemre
 • legyél tudatos gondolataidban, szavaidban, tetteidben
 • teremts ezeken a napokon pozitív körülményeket, hogy minél több pozitív emberrel találkozhass
 • adj minél többet önmagadból szeretteidnek, barátaidnak,ismerőseidnek, embertársaidnak
 • önzetlenül, tiszta szeretetből közelíts minden és mindenki felé
 • hívd fel az emberek figyelmét ezekre a napokra, a bennük lévő lehetőségekre, hogy jobb és szebb legyen a világ

Jelentősége: A 10 milliószoros napokon minden teremtés 10 milliószoros erővel hat. Ez mind a pozitív, előremutató fejlődést segítő gondolatokra, érzelmekre, a szeretettel teljes szándékokra, az előre vivő akaratra, mind az ennek ellenkezőjét képviselő negatív, visszahúzó, fejlődésed Útját nem segítő gondolatokra, érzelmekre, megnyilvánulásokra, szándékokra és akaratra egyaránt igaz.

Minden megnyilvánulásod, tetted következményei tízmilliószorosan hatnak és hatnak vissza rád. A mindennapokra is igaz, hogy gondolkodásod határozza meg valóságodat. Te tervezed meg Utadat, Te teremted meg körülményeidet, kapcsolataidat, kapcsolataid minőségét. Te választod meg, hogy kivel és mivel kívánsz kapcsolatba kerülni földi léted során. Ahogy minden anyagi létezés egy teremtő gondolat eredményeként jön létre, úgy minden ami a világodat meghatározza a te teremtményed.
Alapvetően azok a gondolataid határozzák meg valóságodat, amelyeket nap mint nap elgondolsz.

Amennyiben ezek előremutató – a saját értékítéleted szerint – pozitív gondolatok, akkor a valóságod is olyan lesz, amilyet szeretnél. Amennyiben viszont gondolataid minőségét számodra el nem fogadható gondolatok többsége határozza meg, akkor nem érzed jól magad a bőrödben. A tízmilliószoros napok jelentősége abban áll, hogy amennyiben ezeken a napokon tudsz gondolkodásodon változtatni és olyan gondolatokkal megtölteni elmédet, amelyek céljaid felé vezetnek, megnyugvással és békével töltenek el, akkor nagy lépést tudsz abban az irányban tenni, hogy megszabaduljál nem szeretett gondolataidtól.

Amennyiben e gondolatok alapján cselekedni is hajlandó vagy nagy lépést tehetsz arra, hogy megszabadulj el nem fogadható, régi szokásaidtól, érzelmeidtől vagy tetteidtől. Eredete A tibeti (“nagy”) buddha napokat hívják 10 milliószoros napoknak, sorrendben ez az első holdhónap 15. napja, a negyedik holdhónap 15. napja, a hatodik holdhónap 4. napja és a kilencedik holdhónap 22. napja. A tibetiek évente négy ilyen napot tartanak nyilván.
Javaslatok Kiemelten fontos, hogy ezeken a napokon arra gondolj, amit teremteni szeretnél az életedben! Figyelj magadra és légy tudatos! Ellenőrizd gondolataidat, a benned felmerülő érzelmeket. Az elkerülhetetlenül felmerülő negatív gondolatokat, érzelmeket „csípd el”, majd egyszerűen engedd szabadon és cseréld fel azzal – a számodra pozitív – gondolattal, amellyel teremteni szeretnél vagy érzelemmel, amelyet ki szeretnél nyilvánítani az adott helyzetben.

Tudatosan fókuszálj a pozitívumokra. Teremts olyan körülményeket magadnak, hogy minél több számodra pozitív helyzettel, személlyel, körülménnyel találkozhassál ezeken a napokon. Ünnepelj! Adj hálát minden jóért, ami az életedben már jelen van. Ne felejtsd! Amire figyelmedet irányítod, azt fogod megteremteni. Senki nem fogja helyetted eldönteni, hogy ez most neked jó vagy nem jó. TE VAGY AZ IRÁNYÍTÓ! Csak Te tudod a gondolkodásodat meghatározni.

Küldj szeretetteljes gondolatokat szeretteidnek, embertársaidnak, a Föld teremtményeinek és magának a Földanyának. Teremts magadnak és „utazó-társaidnak” szeretetet, békét, bőséget és boldogságot. Adakozz! Adj minél többet önmagadból, önzetlenül, tiszta szeretetből. Minden olyat tegyél meg, amit szeretnél, hogy tízmilliószoros erővel hasson!!! Hívd fel mások figyelmét e napok jelentőségére és a napokba rejlő lehetőségekre. Ezen érdemes elvégezni a következő meditációt:

Földmeditáció:

Minden telihold és újhold napja 100 szoros erővel hat.

Miért hat ránk ilyen erővel a Hold? Azért mert a Földön lévő vizeket uralja, megteremti az ár-apályt. Ne feljtsük el: az emberi test több mint 70%-a víz, igy a Hold az emberi szervezetre is hatással van. Telihold és újhold napján a 100 szoros erővel hatnak, segítve teremtő képességünket pozitív és nagtív irányba egyaránt. Amit ezeken a napokon kiadunk magunkból azt 100 szorosan kapjuk vissza. Figyeljünk ezekre a napokr ais és csak olyat adjunk ki magunkból amit szívesen el is fogadnánk.

10 milliószoros Nap: Teremtő Meditáció:

 

Forrás:
Felhasználva:

https://buddha-tar.hu/media/tibeti-naptarak/

https://www.astronet.hu/ezoteria/magia/tizmillioszoros-napok-2022-ben/

https://lelekszepites.webnode.hu/a10-millio-szoros-napok/

https://www.youtube.com/

www.pinterest.com

 3,228 total views,  15 views today