szo. nov 26th, 2022

Sokan tévesztik össze a spiritualitást a vallással, vagy valamiféle rejtélyes, természetfeletti jelenséggel. Néhányan úgy gondolnak rá, mint egy szektára, de ez az ismereteik hiányából és a félelmükből adódik, melyet valakik mások manipuláltak. Ha mindezen túllépünk és megpróbáljuk tanulmányozni és megérteni, hogy mi is a spiritualitás valójában, akkor eljutunk a felismerésre, hogy egyáltalán nem titokzatos vagy természetfeletti, és nem köthető semmiféle szektához sem. Az alábbi 7 különbség a vallás és a spiritualitás között segít megérteni, hogy mit is jelent igazából a spiritualitás.

1) A vallás arra késztet, hogy behódolj – A spiritualitás szabaddá tesz

A vallás azt mondja, hogy kövess egy ideológiát és engedelmeskedj bizonyos szabályoknak, vagy különben meg kell téged büntetni. A spiritualitás lehetővé teszi, hogy kövesd a szíved, és azt mondja, hogy amit érzel, az helyes. Szabaddá tesz téged, hogy az legyél, aki valójában vagy anélkül, hogy bármi előtt meghajolnál, ami nem rezonál veled, vagy bárki előtt, mert mindannyian egyek vagyunk. A választás teljes egészében rajtad múlik, hogy mit tisztelsz eléggé ahhoz, hogy azt istenivé tegyed.

2) A vallás megmutatja a félelmet – A spiritualitás megmutatja, hogyan legyél bátor

A vallás megmondja, hogy mitől félj és elmondja a következményeket. A spiritualitás tudatossá tesz a következményekre, de nem akarja, hogy a félelemre összpontosíts. Azt mutatja meg, hogyan állj ellen a félelemnek és hogyan lépj túl rajta azt téve, amit helyesnek érzel a várható következmények ellenére. Megmutatja, hogyan cselekedj szeretetből és nem félelemből, és hogyan irányítsd és használd a legjobbra.

3) A vallás elmondja az “igazat” – A spiritualitás lehetővé teszi, hogy felfedezd azt

A vallás megmondja, hogy mit kell hinned, és mi a helyes. A spiritualitás lehetővé teszi, hogy az igazságot magad fedezd fel és saját, egyedülálló módon értsd meg. Esélyt ad arra, hogy kapcsolatba kerülj a felsőbb éneddel, és a saját elméddel lásd, hogy mi az igazság, mert az mindenki számára ugyanaz. Mindez lehetővé teszi, hogy az igazságot a saját szíved felfogása szerint hidd el.

4) A vallás elválaszt más vallásoktól – A spiritualitás egyesíti azokat

A mai világban sokféle vallás van, és mindegyikük azt hirdeti, hogy az ő története a megfelelő történet. A spiritualitás mindegyikben látja az igazságot, és egyesíti őket, mert az igazság mindannyiunk számára ugyanaz, a különbségeink és egyediségünk ellenére is. A spiritualitás a vallások által megosztott isteni üzenetre fókuszál, és nem azokra a különbségekre, melyek az általuk elmondott történetek részleteiben vannak.

5) A vallás függővé tesz – A spiritualitás függetlenné

Csak akkor vagy vallásos embernek tekinthető és valaki, aki méltó a boldogságra, ha vallási eseményeken veszel részt. A spiritualitás megmutatja, hogy nem kell függened semmitől ahhoz, hogy boldog légy. A boldogságot mindig önmagad legmélyén találhatod meg, és ezért csakis te magad vagy felelős. Mindig boldog lehetsz bárhol, és nem csak akkor, ha részt veszel néhány eseményen, vagy ha jelen vagy bizonyos épületekben. Az isteniség mindig benned van, és ez az, amiért mindig méltó vagy a boldogságra.

6) A vallás büntetést alkalmaz – A spiritualitásra a karma érvényes

A vallás azt mondja, hogyha nem engedelmeskedsz bizonyos szabályoknak, akkor büntetés vár rád, amely a hiteden alapul. A spiritualitás lehetővé teszi számodra, hogy megértsd, minden tettnek megvan a következménye, és felismerd, hogy a büntetés az adott reakció lesz, ami azokból a tettekből származik, melyeket magad hoztál mozgásba. Ez kizárólag a világegyetem alapvető erőrire támaszkodik, és nem kell, hogy higgy abban, hogy ez az erő valódi.

7) A vallás arra késztet, hogy más útját kövesd – A spiritualitás lehetővé teszi, hogy létrehozd a sajátodat

Az egyik vallás alapja az a történet, amely egy istenről vagy istenekről szól, az útjukról a megvilágosodásba, és arról az igazságról, amit felfedeztek, és közben eléri, hogy kövesd a lépéseiket. A spiritualitás lehetővé teszi, hogy a saját utadat járd végig a megvilágosodásig, és a magad módján fedezd fel az igazságot arról, amit a szíved mond, hogy mi a helyes, mert az igazság mindig ugyanaz, nem számít, hogyan jutsz hozzá.

Minden vallás abból a spiritualitásból és utazásból ered, melynek során egy személy istenné vált. A történet részletei nem fontosak, csak segítenek a karakter számára felfedezni az igazságot. Az igazságról szóló üzenet a fontos, hogy az emberi szív isteni kódja az, ami mindannyiunkon keresztül harmonikusan rezonál. Ezért van minden vallásban valami az igazságból.

Forrás: 

https://ujvilagtudat.blogspot.com/2015/06/7-kulonbseg-spiritualitas-es-vallas.html

Mi a különbség a vallás és a spiritualitás között?

Kérdés: Mi a különbség a vallás és a spiritualitás között?

Válasz: A vallás és a spiritualitás közti különbségek sorra vétele előtt definiálnunk kell mindkét fogalmat. A vallás „az imádat tárgyául szolgáló Istenbe vagy istenekbe vetett hit, amely általában a magatartásban és szertartásokban fejeződik ki” vagy „valamely, gyakran erkölcsi előírásokat is tartalmazó hit- vagy istentiszteleti rendszer”. A spiritualitás jelentése ezzel szemben „a nem testi, hanem szellemi létezés ténye vagy minősége” vagy „elsősorban szellemi jellegű gondolkodás, életforma, irányultság vagy hangvétel”. A vallás nem egyéb, mint hitelvek és szertartások összessége, amelyek révén az ember állítólag jó kapcsolatba kerülhet Istennel, a spiritualitás pedig a szellemi dolgokra és a szellemi világra történő koncentrálás a földi/fizikai dolgok helyett.

A vallással kapcsolatos leggyakoribb tévhit, hogy a kereszténység csupán egy vallás az iszlám, a judaizmus, a hinduizmus stb. mellett. Sajnálatos módon számos, magát kereszténynek állító ember úgy gyakorolja a kereszténységet, mintha az csupán vallás lenne. A kereszténység sokak számára nem jelent egyebet szabályok és szertartások gyűjteményénél, melyek megtartása fejében ki-ki a mennybe juthat halála után. Csakhogy nem ez az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység nem vallás, hanem jó kapcsolat ápolása Istennel, miután az illető kegyelemből, hit által elfogadta Jézus Krisztust Megváltójául.

Ennek ellenére a kereszténységben is vannak követendő „szertartások” (például a keresztség vagy az úrvacsora), és betartandó „szabályok” (például „Ne ölj!” vagy „Szeresd felebarátodat!”, stb.), de nem e szertartásokban és szabályokban fogalmazható meg a kereszténység lényege. A keresztény szertartások és szabályok az üdvösség következményei. Amikor Jézus Krisztuson keresztül üdvösséget nyerünk, hitünk megvallásaképpen keresztelkedünk meg. Az úrvacsorát is Krisztus áldozatára emlékezve vesszük magunkhoz. A különféle tilalmaknak és parancsoknak úgyszintén Isten iránti szeretetből és iránta való hálából engedelmeskedünk.

A spiritualitásról alkotott leggyakoribb tévhit szerint a spiritualitásnak számos formája létezik, és ezek egymással egyenlők. A szokatlan testhelyzetekben végzett meditáció, a természettel való eggyé válás, a szellemvilággal történő társalgás, stb. „szelleminek” tűnhet, valójában azonban hamis spiritualitásról tanúskodnak. Az az igaz spiritualitás, amikor az embert betölti Isten Szent Szelleme, miután Jézus Krisztus által megváltást nyert. Az igaz spiritualitás a Szent Szellem gyümölcse a hívő életében, vagyis: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás (Gal 5:22-23). A spirituális vagy szellemi élet lényege, hogy minél inkább hasonlóvá váljunk Istenhez, aki ugyancsak szellem (Jn 4:24), és jellemünk elváltozzon az Ő hasonlatosságára (Róm 12:1-2).

A vallásban és a spiritualitásban az a közös, hogy mindkettő hamis módszerként szolgálhat az Istennel történő kapcsolatteremtésre. A vallás szabályok gépies teljesítésére, a spiritualitás pedig a szellemvilággal való kommunikációra cserélheti az igaz Istennel ápolandó kapcsolatot. Mindkettő tévútra viheti és viszi is gyakran az istenkereső embereket. A vallás ugyanakkor értékes is lehet, mivel rámutat arra, hogy van egy Isten, akinek valamiféle elszámolással tartozunk, és mivel egyikünk sem tudja megütni az isteni mércét, szükségünk van a Megváltóra. A spiritualitás is értékes, amennyiben felhívja a figyelmet a fizikai világon túli valóságra. Az emberek nem csupán anyagi lények, hanem lelkük, szellemük is van. Szellemvilág vesz körül bennünket, és ezzel fontos tisztában lennünk. A spiritualitás haszna annak a megmutatásában rejlik, hogy van valami és valaki a fizikai világon túl, akivel kapcsolatba kell lépnünk.

A vallás és a spiritualitás egyaránt Krisztusban teljesedik be. Jézus az, aki felé elszámolással tartozunk, és akire az igazi vallásos mutat. Jézus az, akivel kapcsolatba kell lépnünk, és akire az igazi spiritualitás mutat.

Forrás: 

https://www.gotquestions.org/Magyar/vallas-spiritualitas.html

Fő kép forrása:

https://image.shutterstock.com/image-photo/happy-young-woman-enjoying-freedom-260nw-795242092.jpg

 

 3,373 total views,  12 views today