pén. dec 2nd, 2022

Közteslét- Bardó

A bardó az életek közötti tudatállapot

Mindenkinek van egy lélekcsaládja, akikkel újra meg újra együtt reinkarnálódik.

A túlvilági létben minden alkalommal megint találkozunk velük, és megismerjük őket.

Ahhoz, hogy megérthessük a szinkronicitást,

a történelmi ciklusokat és a reinkarnációt,

tisztában kell lennünk a köztes lét rejtélyeivel.

Születés:

Amikor egy lélek a földre születik, egy ezüst szál köti össze a fizikai testet a lelket a szellemet és magát a kozmoszt (fizikai és szellemi világokat), ezen keresztül kapcsolódik össze a lélek a fizikai testtel, és meghatározott időn belül a gyökérszálak is lekötésre kerülnek. Ez a zsinór ( energia csatorna) egy mágneses rendszer, melyben MONÁD energia áramol. Ez maga a szellemünk energiája. Az ezüst zsinór (Szusztrána) az aurarétegeken keresztül érkezik a testbe és a koronacsakrán keresztül lép be. Maga a zsinór nyúlékony, rugalmas, képes megtekeredni, összecsomósodni, változtatni a térfogatát, elvékonyodni, megvastagodni de soha nem szakad el.

Sok szerepe van az ezüst szálnak. Ezen a szálon keresztül tudja elhagyni a lélek a fizikai testet pl. amikor alszik, vagy meditációban ezen a szálon keresztül tud utazásokat tenni az asztrális síkokra vagy más dimenziókba. Ezen a csatornán keresztül tudunk közvetlen kapcsolatot teremteni a Mennyei Atyával, a lélek ezen a szálon keresztül kaphat tanításokat, vagy álmunkban mások gyógyítását is végezheti. Ez a szál nincs bekötve az Akashába, ez a szál a Mennyei Atya kezében van.

Távozás:

Amikor az ember befejezi földi életét az ezüst szálat és a gyökér szárakat Azrael a halál angyala köti ki. Amikor valaki elmegy a földről, akkor bizonyos tudatszinten befejezte a földi életét. Fontos különbség van a fizikai tudás szint és a lélek tudatszint között. A lélek tudatszint a lelkünk minőségét jelenti, a fizikai tudás szint az anyagi világban betöltött szerepet mutatja meg. Aki eléri azt a tudatossági szintet, hogy átlépjen a 4. dimenzióba az elengedi az anyagot. Tehát már nem a külsőség lesz számára fontos, hanem a bensőben lévő szépség. Tudatában van annak, hogy ő nem a fizikai test, hanem sokkal több annál, és hogy a lélek tiszta, a lélek sosem betegszik meg, csak az ember, aki a saját lelke ellen cselekszik.

A halál beálltakor az ezüst szál leválik és a lélek már nem tud kapcsolódni a fizikai testhez. Tulajdon képen a halál átmenet egy másik dimenzióba, ahol 80%-ban jobban érzi magát a lélek mint a földi síkon, de itt kisebb a fejlődési lehetősége. Normális esetben ( amikor a lélek szabad akaratából távozik el, mert eljött a távozás ideje) a koronacsakrán keresztül kiáradó fényalagúton keresztül egy semleges térbe érkezik, a lélek tudatszintjének megfelelően ahol egy hozzátartozója, barátja, spirituális tanítója várja. Ha nő az illető akkor férfi, ha férfi az illető akkor nő. A lélek számára mindig lehengerlő élmény látni mindazokat, akikről földi haláluk után azt gondolta, hogy sosem láthatja őket. Semmi véletlenszerűség nincs a fogadásban, mivel szellemi társaink pontosan tudják, hogy mikor érkezik a lélek, és hogy a szellemi világba való belépése után hol fognak vele találkozni. Ebben a térben már gondolati úton kommunikálnak a lelkek egymással, és ezt a kommunikációt minden lélek hallja. A bizalmasabb kommunikációt ami csakis két lélek között történik, érintéssel teszik meg.

Az elszámoltatás:

A lelket szembesítik önmagával. “Lepereg előtte az élete”. Már a halál pillanatában tudja, hogy melyik dimenzióba fog kerülni. A lélek saját maga fogja elmondani, hogy mi az amit sikerült teljesítenie, mi az amit nem, és mi maradt a következő inkarnációjára.

A szellemvilágban az elszámoltatás más módon történik mint a fizikai világban. Több oldalról vizsgálják a földön töltött időt és bizony lehetséges az, hogy amit mi itt a földi világban rossz cselekedetnek ítélünk meg, az a fenti világban teljesen más jelentőséggel bír. Ami fent is lent is törvénybe ütköző az az élet elvétele legyen az állat vagy ember, ide tartozik az öngyilkosság is, más létformára való átváltoztatás, az erőszakos cselekedetek, a gonoszság, az univerzális törvények megszegése. Ezek mind karmikus cselekedetek, melyeknek okozata azaz következménye lesz/van.

Az ember a gondolkodása által teremt. A gondolat szavakat, a szavak érzéseket, érzelmeket, vagyis energiákat eredményeznek, amik tovább rezgetik a teret. Ezeknek a rezgéseik felhalmozódnak és ennek a rezgésnek hatása van. Először csak a saját energia terünkben halmozódnak fel, majd egyre távolabbi tereket is megszólítanak, legyen az pozitív vagy negatív tér. Amíg valakit negatív rezgések uralnak, vagy gondolatait, rezgéseit leengedi, addig ezek a rezgések nem engedik meg, hogy magas szinten gondolkodjon az illető. Mindenki abból a rezgésből építi a szférabeli otthonát amit felhalmoz.

A következő folyamat, hogy különböző tisztítások, gyógyítások következnek, majd a lélek bekerül a tudatszintjének megfelelő köztes-létbe amíg újra leszületik. A lélek nem mehet más tudatszintű lélekcsoporthoz, csakis oda ahol neki még tanulni valója van. Akkor léphet magasabb lélektudatszintre ha megtanulta az aktuális szint anyagát vagy a következő tudatszintváltás anyagait. Tehát csak akkor mehet a következő tudatszintre ha megtanulta az alatta lévőt. A közteslétben van egy könyvtár, ahol a lélek előző életeinek könyvei vannak. Ezekbe a könyvekbe a lélek beleolvashat, bár ebben nem betűk hanem mozgó képek vannak, de az érzéseket már nem tartalmazzák. A köztes-létben mindig a lélek fejlettségén múlik, hogy mennyi időt fog ott eltölteni. Itt is tanul, bár itt nem olyan intenzívek a tapasztalások mint a földön. A Föld a legnehezebb tanító bolygó kemény anyagi világban. Amikor elérkezett az idő, hogy újra a földre születhet, megírja élettervét.

A sorsunk megírása

Sorsunkat ceruzával írjuk meg. Amikor elérkezik az ideje, hogy a lélek újra a földre születhet a 6. dimenzióból való mesterek segítségével megtörténik egy következő életútnak a kialakítása. Ebben benne van a már megtanult és az új élet tanulnivalója. Amikor összeállt, hogy a régi élet problémáit hogyan tudja leküzdeni, az új életfeladatokat hogyan tudja véghez vinni, akkor a lelket egy olyan térbe viszik ahol 100 élet lehetőséget mutatnak neki. Itt kiválaszthatja, hogy neki ebbe a következő tanulási periódusban mik azok amik a legjobban tetszenek, melyik az amit bevállal a legszívesebben, kik legyenek az élettervében szerepet vállaló lelkek és meddig. A legszívesebben bevállalt életfeladat mindig az, amiből a legtöbbet tanulhatja. A kiválasztott életfeladatok alapján össze állít egy élettervet. Ezután elviszik a lelket egy olyan térbe ahol a kiválasztott élethelyzeteket gyakorolhatja, eljátszhatja, hogy azok itt a földön hogyan valósulhatnak meg, hiszen ezek a tanulni valók mindig nehéz élethelyzetek. Ezekből az élményekből van a földön a “Deja vu” érzés.

Ezután a lélek a Mennyei Atyával szerződést köt, amire egy pecsét kerül. Ezzel a szerződéssel fog a lélek leszületni. A választás bekerül az Akashába az 5. dimenzióba, valamint az alsó világ is megkapja a lélek élettervét, hiszen a negatív karmaszálak felügyelete hozzájuk tartozik. Pontosan tudják, hogy kinek mikor mit kell megélnie.

Aszerint, hogy melyik életet választotta a lélek, a nagy lépések lenyomata benne van a lélek tenyerében. Nincs minden pontosan betűről – betűre lefixálva, hiszen a lélek szabad akarattal rendelkezik ezért minden helyzetben van választása. Tehát van egy váza az életünknek, vannak ceruzával írt dolgok, amit majd a lélek egy adott élethelyzetben eldönti hogyan csinálja. A földön rengeteg olyan dolog van ami azt szolgálja, hogy a lélek ne tudja elérni azt a feladatot amit a Mennyei Atyával szerződésben leírt. Mindig vannak ellenerők, akik az embert elakarják téríteni, de amikor látják, hogy a lélek nem tágít az útjától akkor félre állnak. A lélek a földi életéből való kilépést is meghatározhatja attól függően, hogy a történések hogyan alakulnak, de van egy végső elmenetel ami végleges.

Amikor elkészült a szerződés a lélek kiválassza a szüleit, hogy azok milyen tulajdonságúak legyenek és összerendezi őket. Megüzeni a nevét amit a földi életben használni akar. Meghatározza, hogy milyen földrészre, országba, városba, és milyen körülményekbe akar leszületni.

Egy angyal kiválassza a lelket akinek az őrzését elvállalja, és földi élete során végig kíséri. Ha például egy olyan embert választ akinek a szeretet tanulása a földi feladata, akkor egy rózsaszínű angyal fogja őt végig kísérni az életén. Ha egy olyan helyzetbe kerül védence ami idő előtti, köteles őt figyelmeztetnie mert erről neki is felelnie kell. Ha valaki nagyon nehéz életet vállal be, akkor fehér színű angyal van mellette és segíti őt.

A lélek segítője az emberi életben a védő angyal. A lélek érzékszervei nem földi érzékszervek, hanem lelki érzékszervek. Míg az embernek 5 érzékszerve van a léleknek 12. Ezért vannak az emberek tévhitben a belső látással kapcsolatban. Azt várják a látástól, mintha fizikai szinten moziznának. Valóban van amikor vannak képek, de érzetek nélkül semmit sem érnek, mert nem a valóságot mutatják, csak valami vagy valaki más kivetítését, pl. tudatos manipulációt, valaki más gondolatainak akaratának a kivetüléseit. A valós látásban, látomásban mindig ott vannak a hozzá tartozó érzések, érzelmek. Legyen az akár pozitív, akár negatív.

A lélek ugyan úgy képes az érintésre (pl. ha bizalmas információt akar közölni), a simogatásra, a hallásra tulajdon képen mindenre csak lelki szinten. A lélek kommunikációja mindig a valóságot mutatja. A lelkünk több életen keresztül velünk van, ezért pontosan tudja, hogy mi volt a múltban, emlékszik az előző életekre, és ismeri a jövőt. A lélek az aki lát és érzelem formájában közli az emberrel. A lélek mindig jelez csak az ember az aki nem vesz róla tudomást mert az Egojára hallgat. Az ego nem ismeri az élettervünket. A gondolatokat az ego is, a lélek is, próbálja az emberhez eljuttatni, ezért ők mindig harcban állnak egymással. Amikor az ember a lélek barátja akkor a belső mosoly kiül az arcára. Az ego arca a keserűség, az elégedetlenség. Amikor az ego dolgozik az akarati döntést fog eredményezni. A lélek munkájában döntésünket egy belső nyugalom hatja át.

A lélek amikor elindul földi tapasztalására útközben felveszi azt az energia mennyiséget amivel a feladatát elvégezheti. Megkapja a karmaszálakat a bevállalt feladata szerint. Ha a lélek előbb teljesíti a vállalt földi feladatát mint ahogy azt tervezte, vállalhat egy másik feladatot ugyanazon életében. Azok az embereknek akik spirituális iskolát végeznek, fejlődésük felgyorsul ( akár két tudatszintet is emelkedhetnek), és a vállalt földi feladatát hamarabb elvégzi. Ezek az emberek földi életükben új feladatot vállalhatnak ami már leszületésük előtt körvonalazódott. Ez a vállalásuk része. Van, hogy párhuzamosan történik a vállalás. Még csinálja egyéni feladatának a végét, de már ráléphet a következő vállalt feladatára, és már pontosan tudja, hogy amit tesz az már nem az ő földi egyéni életéért való, hanem a másik ember javát szolgálja. Ezt az ember érzi magában. Ez lehet egy világ feladat, de lehet más emberek segítése, gyógyítása, tanítása. Amikor az ember ilyen feladatot vállal akkor abban már nem akadályoztatják, hanem könnyedén halad előre.

A lélek a föld és az ember spirituális fejlődése érdekében egyéb feladatokat is bevállalhat így még a saját fejlődésének magas szintje elérése után is újra leszülethet. Amikor az ember ilyen magaslatokba lép, ő már a 6. mesteri szintről kaphat egy ujjá születést a földért, hatalmas mesteri tudással. Ők már nem egy normális inkarnáció dolgát végzik, hanem egy világ feladatot.

 

Forrás:

https://lelekmozaik.webnode.hu/kozteslet-bardo/?fbclid=IwAR38ODb2vnS6TUEyTytSynpQllDcnTmGW9o5PB0SATe9nCKqlCKZw9ObMFs

Főkép forrása:

https://www.learnreligions.com/thmb/s6UbQ7deuCCJMHaYkEUldjfANQA=/3400×2550/filters:fill(auto,1)/figure-emerges-from-the-comos-1088117868-5c6dd118c9e77c0001cda24e.jpg

 726 total views,  3 views today