vas. dec 4th, 2022

Miért nem segít Isten, ha imádkozunk?
 
Kedvesem, mert nem hozzá imádkozol!!! Amikor az imád végére mondod az “amen” “ameno” “amena” szót, gyakorlatilag  Lucifernek (sataniel) illetve fiának (amenadiel) küldöd a kérésed, sóhajod, vágyad megvalósításra!!!
A Teremtő Isten szerelmére kérlek benneteket az imáitokból hagyjátok ki az “ament”!
Mondd a végére “legyen így, “vagy így van,” köszönöm Teremtő, hogy meghallgattál! Vagy tegyél imád végére Áldást szóban! Minden megoldás jobb! Érted? Bármi más jobb!!!
 
“Számos ószövetségi apokrif szentírás létezik, amelyek jóval több személyt neveznek meg, mint a mai protestáns (legszűkebb) biblia. “Amenadiel” azonban ebben a betűzési rendben nem szerepel köztük. VISZONT
Trithemius abbé rendhagyó grimoire-jában, a Steganographiában felsorolt démonok egyike!!!
Az égtájak közül a nyugat tartozik a fennhatósága alá. Háromszáz alsóbbrendű démon áll szolgálatára.” stb..
 
Yliaster Daleth – Demonomicon: démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv (Tuan kiadó 2009)
 
Akit jobban érdekel és többet akar megtudni, az legyen szíves maga utána nézni a további információknak!
Szoktassátok le magatokat arról, hogy ehhez a démonhoz imádkoztok, saját magatok és mindannyiunk érdekében.
Osszátok meg lehető legtöbb helyen, az igazsághoz mindenkinek joga van tudni. !
 
JÉZUS = Immánuel – vagy Emmánuel  –>(Kérdés szerinted miért és ki mocskolta be ezt a szent nevet??? Igen, jól gondolod az akinek az imáid végén erőt adtál eddig…)
„Ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek”.
 
A Mi Istenünk fiát Jézus Krisztusnak hívjuk magyarul!!!
Őt emlegessük és hívjuk segítségül imáinkban és pillanatok alatt jobb, szebb, egészségesebb  lesz az élet a Földön!
 
Áldott minden ember aki az igazság fényét,
Jézus Krisztus fényét szívébe engedi!
 
Fordítsátok le más nyelvekre és mondjátok el mindenkinek, az igazság felszabadít!

Forrás:

https://www.facebook.com/lelkemtollelkedig/
Az Illuminátusok egyik legjelentősebb szimbóluma az obeliszk, melyet Amun Ra – más néven Ámun, Ammon, Ámon vagy Ámen – isten tiszteletére emeltek. A név jelentése “elrejtett” vagy “aki el van rejtve”.

Az obeliszkhez tehát kötődik Amun Ra (Ámen) szelleme, maga az obeliszk pedig a falloszt jelképezi, amelyhez a megtermékenyítés köthető. Az ámen szó ily módon utal a szaporodásra, sokasodásra, ráadásul az obeliszket mindig egy körben helyezik el, ami szimbolikusan a női nemi szervet jelenti.

 Túl azon, hogy az obeliszk véleményem szerint egy rakétát is ábrázol, minden obeliszk egy láthatatlan piramis. A föld alatt ugyanis négy alapkő van elásva, így ha a négy sarkot képzeletben összekötjük a csúcsponttal, akkor egy piramis alakzatot kapunk, ahogyan az látható az alábbi képen. Figyeld meg, hogy ott van a női nemi szervet szimbolizáló kör is!

Az egyiptomi mitológia szerint Ámen kultusza volt a legjelentősebb a történelemben, őt tekintették mindennek a teremtőjeként, az istenek atyjaként. Ami viszont nem igazán ismert, hogy a mezopotámiai írások őt említették Marduk néven.

Marduk Enki elsőszülött fia volt, a háborúskodás, a félelem és a rettegés legfőbb mozgatórugója. Ellene csak legfőbb ellenlábasa, Jahve volt képes felvenni a kesztyűt. Valójában a biblia legfőbb szála az egyiptomi-izraeli háborúskodás, melynek hátterében Marduk és Jahve – az Enki és Enlil vérvonal – kibékíthetetlen viszálya húzódik meg. Ha egy kicsit valaki a Közel-Keletre veti a tekintetét, akkor jól látható, hogy ez a viszály mind a mai napig sem szűnt meg.

Marduk nevéhez fűződik a papi rendszer kialakítása, melynek közvetlen célja az volt, hogy az embereket megfossza a spiritualitásuktól és meggyőzze őket, hogy külső irányítás nélkül nem képesek boldogulni. A közvetett cél azonban a még nagyobb hatalomra való törekvés és annak megszilárdítása volt. Neki köszönhetőek a vallási háborúk is, mert bizony az istenek mind a mai napig imádnak háborúzni – bár inkább csak háborúkat kirobbantani – melyekben előszeretettel áldozzák fel az embereket.

Marduk  hatalmi vágya később olyan magasra tört, hogy saját dicsőségére a Nibiru bolygót is átkeresztelte Marduk névre,  a babiloniak már ezen a néven említették a bolygót.

A sumer történelemből jól ismert, hogyan olvadtak be a földönkívüli hüllők istenekként az emberek közé és ez az ún. kék vér a mai napig is megtalálható az uralkodó családokban Jézusnak köszönhetően. Előszeretettel hivatkoznak is arra, hogy isten adta joguk az uralkodás.

Jézus – isten fia – egyébként Immanuel Jézusként született. Az Immanuel jelentése: velünk az isten, de az Immanuel szóban benne van az ‘ima’ szó is, módosult alakjában, az Emmanuelben pedig fellelhetőek az ‘amen’ szó betűi. (Azon gondolkodom vajon véletlen-e az, hogy az erotikus filmek koronázatlan királynőjét is éppen Emmanuelle-nek hívták visszautalva a megtermékenyítésre és a szexuális aktusra?)

Köztudott, hogy minden ami létezik, energia, illetve információ. A szavakra ez ugyanígy igaz. Amikor valaki kimondja az ámen szót – Úgy legyen! – akkor megerősíti az imádságában elmondottakat. Kinyilvánítja tehát azon szándékát, hogy mindazok, amiket kért váljanak valóra, jöjjenek létre, valósuljanak meg.

Tudomásul kell vennünk, hogy már önmagában a szándék óriási hatalommal, erővel bír. Ehhez társul még egy olyan energia, egy olyan információtartalom, amely akarva-akaratlanul a sötét erők, a földönkívüli kékvérű, alakváltó hüllők táplálékául szolgál, akik mind a mai napig itt élnek közöttünk és irányítják a világot.

Amikor a katolikusok a Jézus által tanított “Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” imádságot elmondva az ámen szóval megerősítik a szándékot, akkor valójában azt az utasítást adják a sötét erőknek, hogy minden úgy történjen, ahogyan ők akarják. Ők pedig úgy akarják, hogy Te rettegj, félj, betegeskedj és szenvedj egész életedben, mert ebből nyerik az energiájukat. Ezért vezették be újra az iskolákban a hitoktatást, a biblia tanítását és ezért okoz a gyerekemnek problémát, hogy hová menjen továbbtanulni, mivel a papok városában lassan már minden szakközépiskola és gimnázium vallási iskola.

Az ámen szó világviszonylatban a leggyakrabban elhangzó szó, hiszen keresztény, zsidó, hindu és muszlim hívők milliárdjai ezzel a szóval fejezik be az imádságot. Olyan ez mint egy számítógépre megírt program (ima) futtatását elindító parancsszó. Ettől már csak az atya, úr, isten és azok kombinációi – úristen, atyaisten, atyaúristen – hangzanak el talán gyakrabban, hisz még egy jó ízűt káromkodni sem lehet enélkül.

Ezért kérlek arra, hogy ne használd az ámen szót, használd helyette a “legyen így!” kijelentést. Ha lehetséges, akkor pedig ne az istenhez imádkozz, mert a tudatalatti elme automatikusan összeköti a földönkívüli istenekkel. Ne az ő akaratuk legyen meg, hanem a TE akaratod! 

Mert hihetsz abban, hogy él valahol egy igazi nagybetűs Isten, de tudd, hogy a biblia istene nem Ő!

Még egy dolog. Az egyházi irodalomban az istennel kötött szövetségre utaló végrendelet latin megnevezése testamentum. Ismét ott van benne elrejtve az ámen. És ugye azzal kezdtem, hogy az ámen jelentése “elrejtett”.

Az Áment vagy mondjuk inkább magyarul, hogy “legyen így”, vagy “úgy legyen”.
Vagy így: “legyen így, áldás.” Esetleg: “és ez így van”, áldás.

forrás:

www.facebook.com

https://fenymag.hu/miert-ne-hasznald-az-amen-szot/

 

 15,975 total views,  12 views today