szo. nov 26th, 2022
www.pinterest.com

Az Őrangyalokat sose szólítsuk név szerint.
Mert behatároljuk őket, energiájukban és feladataikban.
Mindig csak becézzük őket.
Pl.: Vehujah: Vehi; Jeliél: Jeli; Sitaél: Siti; Jabamjah: Jabi;
Mumjah: Mumi; Haziél: Hazi és így tovább… de ahogy neked megfelelő és szeretnéd…

www.pinterest.com
www.pinterest.com

 

Szeráfok kara (Metatron arkangyal)

1 – március 21-25. között született személyek: Vehujah őrangyal.

2 – március 26-30. között született személyek: Jelilél őrangyal.

3 – március 31-április 4. között született személyek: Sitaél őrangyal

4 – április 5-9. között született személyek: Elemjah őrangyal.

5 – április 10-14. között született személyek: Mahasjah őrangyal.

6 – április 15-20. között született személyek:  Lelahél őrangyal.

7 – április 21-25. között született személyek: Asajah őrangyal.

8 – április 26-28. között született személyek: Kahetél őrangyal.

 


 

Kerubok kara (Raziél arkangyal)

9 – május 1-5. között született személyek: Haziél őrangyal.

10 – május 6-10. között született személyek: Aladjah őrangyal.

11 – május 11-15. között született személyek: Lovjah őrangyal.

12 – május 16-20. között született személyek: Hahajah őrangyal.

13 – május 21-25. között született személyek: Jezalél őrangyal.

14 – május 26-31. között született személyek: Mebahél őrangyal.

15 – június 1-5. között született személyek: Hariél őrangyal.

16 – június 6-10. között született személyek: Hekamjah őrangyal.

 


 

Királyi székek kara (Binaél arkangyal)

17 – júnuis 11-15. között született személyek:  Lovjah őrangyal.

18 – június 16-21. között született személyek: Kaliél őrangyal.

19 – június 22-26. között született személyek: Lövjah őrangyal.

20 – június 27-július 1. között született személyek: Pahaljah őrangyal.

21 – július 2-6. között született személyek: Nelsaél őrangyal.

22 – július 7-11. között született személyek: Jejajél őrangyal.

23 – július 12-16. között született személyek: Melahél őrangyal. 

24 – július 17-22. között született személyek: Hahéujah őrangyal.

 


 

Uraságok kara (Heszediél arkangyal)

25 – július 23-27. között született személyek: Nithajah őrangyal.

26 – július 28-augusztus 1.  között született személyek: Haájah őrangyal.

27 – augusztus 2-6. között született személyek: Jeratél őrangyal.

28 – augusztus 7-12. között született személyek: Szehéjah őrangyal.

29 – augusztus 13-17. között született személyek: Reijél őrangyal.

30 – augusztus 18-22. között született személyek: Omaél őrangyal.

31 – augusztus 23-28. között született személyek: Lekabél őrangyal.

32 – augusztus 29-szeptember 2. között született személyek: Vaszarjah őrangyal.

 


 

Erősségek kara (Kamaél arkangyal)

33 – szeptember 3-7. között született személyek: Jehujah őrangyal.

34 – szeptember 8-12. között született személyek: Lehajah őrangyal.

35 – szeptember 13-17. között született személyek: Savakjah őrangyal.

36 – szeptember 18-23. között született személyek: Menadél őrangyal.

37 – szeptember 24-28. között született személyek: Aniél őrangyal.

38 – szeptember 29-október 3. között született személyek: Haámjah őrangyal.

39 – október 4-8. között született személyek: Rehaél őrangyal.

40 – október 9-13. között született személyek: Jejazél őrangyal.

 


 

Fényességek kara (Rafael arkangyal)

41 – október 14-18. között született személyek: Hahahél őrangyal.

42 – október 19-23. között született személyek: Mikaél őrangyal.

43 – október 24-28. között született személyek: Völjah őrangyal.

44 – október 29-november 2.  között született személyek: Jelajah őrangyal.

45 – november 3-7. között született személyek: Szehaljah őrangyal.

46 – november 8-12. között született személyek: Ariél őrangyal.

47 – november 13-17. között született személyek: Aszaljah őrangyal. 

48 – november 18-22. között született személyek: Mihaél őrangyal. 

 


 

Fejedelemségek kara (Haniél arkangyal)

49 – november 23-27. között született személyek: Vehuél őrangyal. 

50 – november 28-december 2. között született személyek: Dániel őrangyal.

51 – december 3-7. között született személyek: Hahazjah őrangyal.

52 – december 8-12. között született személyek: Imamjah őrangyal.

53 – december 13-16. között született személyek: Nanaél őrangyal.

54 – december 17-21. között született személyek: Nithaél őrangyal.

55 – december 22-26. között született személyek: Mebahjah őrangyal.

56 – december 27-31. között született személyek: Pojél őrangyal.

 


 

Arkangyalok kara (Mihály arkangyal)

57 – január 1-5. között született személyek:  Némamjah őrangyal.

58 – január 6-10. között született személyek: Jejalél őrangyal.

59 – január 11-15. között született személyek: Haraél őrangyal.

60 – január 16-20. között született személyek: Mitzraél őrangyal.

61 – január 21-25. között született személyek: Umabél őrangyal.

62 – január 26-30. között született személyek: Jakhél őrangyal.

63 – január 31-február 4. között született személyek: Anoél őrangyal.

64 – február 5-9. között született személyek: Mehiél őrangyal.

 


 

Angyalok kara (Gábor arkangyal)

65 – február 10-14. között született személyek: Damabjah őrangyal.

66 – február 15-19. között született személyek: Manakél őrangyal.

67 – február 20-24. között született személyek: Ejaél őrangyal.

68 – február 25-29. között született személyek: Habuhjah őrangyal.

69 – március 1-5. között született személyek: Rosél őrangyal.

70 – március 6-10. között született személyek: Jabamjah őrangyal.

71 – március 11-15. között született személyek: Hajajél őrangyal.

72 – március 16-20. között született személyek: Mumjah őrangyal.

Forrás:

http://szamuzottlelkek.gportal.hu/gindex.php?pg=21234942&nid=3470772

Az őrangyal

Az őrangyal mindig jóindulatú, és hőn áhított vágya az, hogy bennünket szolgáljon. Az őrangyalok az isteni mű, valamint az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett emberi lények sikerén munkálkodnak.

Őrangyalunkhoz épp olyan bizalommal kell fordulnunk, mint egy igazi, jó baráthoz. imája elolvasása után szóljunk eképpen: “Mindenható Uram Angyala, Hozzád intézem ezt az imát, és azért idézlek meg, hogy eléd tárhassam kívánságom, tervem, és vágyam”. Ezután fejtsük i bővebben őrangyalunknak kérésünket. Végezetül várjuk tőle azt a sugallatot, amelyben feltárul, hogy számunkra mi a leghelyesebb és a követendő cselekvési forma a kézzelfogható eredmények elérése érdekében. Az anyagi javakra vagy az emberek közötti szerelmi kapcsolatra vonatkozó kérések egyaránt az őrangyal hatáskörébe tartoznak, mivel az Isten által teremtett világ (amelyet, mint minden alkotó, Isten is szeretne sikeresnek látni) anyagi világ.

Minden egyes őrangyal a zodiákus 5 fokát uralja, és ily módon az évnek azt az 5 napját, amelyek ezekhez a fokokhoz tartoznak. Mindazoknak, akik ezen 5 nap valamelyikén születtek, ez az engyal az őrangyaluk.

Kérjétek, és megadatik

Elegendő elmondani egy imát, és a felsőbb hatalmak máris mozgásba lendülnek, hogy maradéktalanul teljesítsék kívánságukat, mert a kozmikus törvény…

Elegendő elmondani egy imát, és a felsőbb hatalmak máris mozgásba lendülnek, hogy maradéktalanul teljesítsék kívánságukat, mert a kozmikus törvény arra kötelezi a nyagyokat, hogy a kicsik kérésére mindig válaszoljanak, méghozzá pozitív módon. Főként akkor, ha ezek a kérések anyagi jólétünkre vonatkoznak, ami azt mutatja, hogy az élet vizéből (amellyen őrangyalunk szeretne bennünket megajándékozni) hiányt szenvedünk.*

Az ima révén egész emberi valónk befogadóvá válik. Ettől kezdve őrangyalunknak lehetősége nyílik arra, hogy átáramoltassa belénk fényét, és erőit.

Saját őrangyalunktól azt is kérhetjük, hogy más őrangyalok erőit költöztesse belénk, hiszen neki ez is hatalmában áll.

Őrangyalunkkal mindannyiszor kapcsolatba kerülünk, amikor hozzá intézzük imáinkat. Ám ha 5 napon keresztül más-más angyalokhoz fohászkodunk, akkor ezzel az összes erő és az összes isteni adomány birtokába jutunk.

*az őrangyalok tulajdonában lévő élet vize képes megoldani az összes problémánkat, és minden vágyunkat beteljesíteni

Forrás:

http://csillagporok.hupont.hu/23/orangyalokrolamit-tudok

Főkép forrása:

www.pinterest.com

 12,733 total views,  15 views today