vas. dec 4th, 2022

Mennyei Próféciák, Felismerések:

1. Az első felismerés: A sorsszerűség felismerése és a kritikus tömeg
Az ember felismeri, hogy az élete tele van misztikus történésekkel, egybeesésekkel, nem véletlen „véletlenekkel”, szinkronicitásokkal, és ezeken alapuló emberi találkozásokkal, melyek sorsszerűek. Mintha egy láthatatlan rendező rendezné az eseményeket és a találkozásokat az életünkben.
Ezzel kezdetét veszi egy új, spirituális ébredés az emberiségben, melyet egy kritikus tömeg gerjeszt. –Ők azok az emberek, akik az életüket egy spirituális kibontakozásnak, fejlődésnek tapasztalják, egy olyan utazásnak, amelyet misztikus egybeesések vezérelnek.

2. A második felismerés: az univerzum természetének felismerése, é a megnyúlt jelen
Ahogy egyre többen felébredünk erre a misztikus valóságra, egy teljesen új világnézetet alakítunk ki – a világot mint energiamezőt, és mint szent létező kezdjük kezelni. Felfedezzük az élet igazi célját ezen a bolygón, és a világ és az univerzum valódi természetét. Ezzel a világnézettel cseréljük fel azt a közel 500 éves világnézetet, amely kizárólag a túlélésre és a technológiailag biztosított kényelemre épített.

3. A harmadik felismerés: az energialátás kifejlődik
Elkezdjük fizikailag látni és megérteni az isteni energiát, energiamezőt magunk körül, s felfedezzük, hogy körülöttünk minden anyagi dolog innen ered, és ebből áll. Meglátjuk, hogy nem egy anyagi univerzumban élünk, hanem a dinamikus energia világában. Érzékelni tudjuk ezt az energiamezőt, pl. látjuk az aurát, s annak eseményeit, vagy intuitíven érezzük mindezt.

4. A negyedik felismerés: harc a hatalomért, hogy energiát szerezzünk
Az energiát látva felismerjük, hogy ez emberek elvágják magukat ettől a spirituális forrásuktól, az energiától. Az ember ettől gyengének érzi magát és sose érzi magát igazán biztonságban. Ezt a bizonytalanságot és energiahiányt másokból próbálja pótolni: elkezdi a másik embert dominálni, így szerezve energiát. Ez a küzdelem a dominanciáért az oka minden emberi konfliktusnak. Amikor sikerül másokon uralkodni, akkor átmenetileg erősnek érezzük magunkat, de azon az áron, hogy a másik ember elgyengül és gyakran vissza is vág. A szűkös emberi energiáért való versengés az oka minden konfliktusnak az emberek között.

5. Az ötödik felismerés: a misztikus megtapasztalás – a harc vége
A bizonytalanság és az erőszak akkor ér véget bennünk, amikor kifejlesszük a személyes visszakapcsolódásunkat az isteni energiához, a forráshoz. Ez egy olyan spirituális élmény, melyről minden nagy hagyomány misztikusa beszámol a Földön. Ez a misztikus megtapasztalás és átalakulás élménye, ami végtelen mennyiségű energiával és szeretettel tölt el minket. Ez a szépség és öröm sosem tapasztalat élményét adja, és a Magasabb-Én Tudatosságának állapotába helyez minket. Ennek az élménynek jellegzetes velejárói vannak, például a könnyűség, a lebegés, és a fényesség érzése. Ha ezek jelen vannak, az élmény valós, ha nem, akkor csak tettetett.

6. A hatodik felsimerés – felismerjük a játszmáinkat, és a küldetésünket, a múltunk megtisztítása
Ezen megtapasztalás során elengedjük a saját kontrollálási mintáinkat, és felfedezzük a küldetésünket, a specifikus igazságot. Ekkor felismerjük, hogy azért vagyunk itt, hogy az emberiséget segítsük ezen új valóságszintre való átalakulásában. Amikor kiesünk a kapcsolatból- általában stresszes helyzetek hatására -, akkor ismerjük fel, hogy mi magunk hogyan lopunk energiát másoktól. Amikor a manipulációinkat tudatosítjuk, akkor a kapcsolatunk egyre gyakoribbá és állandóbbá válik a spirituális valósággal, és felismerjük a saját utunkat az életben, a küldetésünket, ahogy mi specifikusan tudunk hozzájárulni a világhoz.

7. A hetedik felismerés – az áramlással haladunk
Amikor próbáljuk beteljesíteni küldetésünket, felfedezzük a belső intuíciónkat, mely megmutatja hová menjünk, mit csináljunk. Ha ráállunk a dolgok pozitív értelmezésére, akkor a véletlen egybeesések áramlásába lépünk, mely megnyitja a kaput a küldetésünk beteljesítéséhez.
A személyes küldetésünk felismerése megszaporítja a misztikus egybeeséseket és a jeleket utunkon, egyre inkább vezetve vagyunk a sorsunk beteljesítése felé. Kérdések merülnek fel bennünk, majd álmok, bevillanó képek, nappali álmodozások vezetnek a válaszokhoz, melyekkel gyakran szinkronisztikusan egybeesnek más emberek éppen jókor elhangzó bölcs kijelentésivel.

8. A nyolcadik felsimerés – egymás felemelése és a személyközi etika
Ha közülünk elegen lépnek be ebbe az evolúciós áramlatba, és folyton-folyvást a Magasabb Én energiáját adják át azoknak akikkel csak találkoznak, akkor egy új kultúrát hoznak létre, ahol a testük egyre magasabb és magasabb energetikai és észlelés állapotokba jut.
Ha felemelünk egy embert, aki az életünkbe lép, akkor a saját jeleinket, útmutató „véletlen” egybeeséseink számát is növeljük. Ha energiát adunk, a sajátunk is megsokszorozódik és nő. Ügyelni kell arra ezen a ponton (is), hogy ne veszítsük el a kapcsolatunkat az istenivel el a romantikus kapcsolatokban. Mások felemelése különösen hatékony csoportokban, ahol mindenki érzi a másik energiáit. Gyerekekkel különösen fontos ezt végezni, hogy a korai szakaszban kialakuljon a biztonságérzése és a megfelelő növekedése. Ha mások arcában meglátjuk a szépet, azzal felemeljük őket a saját felsőbb énjükbe, és elősegítjük, hogy meghallják a szinkronicitásos üzeneteket.

9. Kilencedik felsimerés: a spirituális kultúra felemelkedése
A spiritualitás ezen ösvényén haladva beteljesítjük az ősrobbanás óta tartó evolúció igazi, belső értelmét és célját: a túlélés technológiai kérdései teljesen automatizálttá válnak, és az emberek minden energiájukat a szinkronisztikus áramlásban való fejlődésre és felemelkedése tudják használni. Igy addig emeljük és energetizáljuk a testünket, amíg a testünk és lényünk egy egész magas spirituális állapotba jut. Itt a létezés legmagasabb dimenziója, a mennyország láthatóvá válik, az ember oda fog jutni a testi életében. A két dimenzió összeér és eggyé válik. Igy az ember meghaladja az élet-halál körforgását.

10. Tizedik felsimerés: a vízió megtartása
Felismerjük, hogy ez emberi történelem során mindig voltak olyan emberek, aki átélve az ilyen spirituális élményeket, felismerték ezen igazságokat, és azon dolgoztak, hogy élt valósággá tegyék mindezt a Földön. Megértjük, hogy a spirituális felemelkedés víziója nem magánügyünk, hanem sokan dolgozunk ezen, egy közös feladat. Rájövünk, hogy nap mint nap tennünk kell a vízió fenntartásáért például mindennapos imádkozás segítségével.

11. Felismerés: a vízió megtartásának módja: kiterejdt imamezők
Ez a vízió megtartásának pontos módszere. Évezredek óta minden spirituális hagyomáyn leírta a fókuszált tudat teremtő erejének hatalmát. A hit ereje, a pozitív gondolkodással és az ima erejével együtt hatalmas dolgokra képes. A vízió megtartásának a módszere, hogy együtt imádkozunk kiterjesztve ezzel az egyéni megnövekedett spirituális szándék-energiamezőket a többiekére, így létrehozva hatalmas hatásokat. A lényeg a közös vízió, és az arra való fókuszálás, imádkozás.

Forrás:

http://www.bencelap.hu/old/aktualis/mennyei_profecia_felismeresek.htm

A Mennyi Prófécia c. könyvben és filmben összefoglalt alább olvasható pontok James Redfield, a szerző üzenetei, melyek jól illeszkednek a pszichológia és a spiritualitás modern elveihez.

A könyv 1993-ban került a piacra, a film és a DVD 2006-ban, itthon is kölcsönözhető, kapható. Érdemes megnézni! Mozikban nem adják.

Rövidebb verzióban:

1. Ismét felfedezzük, hogy a világunk csupa rejtély, tele váratlan egybeesésekkel és párhuzamokkal, amik végzetszerűnek tűnnek.
We are discovering again that we live in a deeply mysterious world, full of sudden coincidences and synchronistic encounters that seem destined.

2. Ahogy mind többen ébredünk rá erre a tényre, teljesen újfajta világlátást alakítunk ki, újraértelmezzük a szent és energiától dús univerzumot.
As more of us awaken to this mystery, we will create a completely new worldview – redefining the universe as energetic and sacred.

3. Felfedezzük, hogy körülöttünk minden, az összes anyag isteni energiából ered, amit észreveszünk. És közelebb kerülünk a megértéséhez.
We will discover that everything around us, all matter, consists of and stems from a divine energy that we are beginning to see and inderstand.

4. Ebből a nézőpontból egyértelmű, hogy az ember mindig bizonytalannak érezte magát, és nem kötődött ehhez a szent forráshoz, és úgy akart energiához jutni, hogy elnyomta a másikat. Ez a küzdelem az oka az emberi konfliktusoknak.
From this perspective, we can see that humans have always felt insecure and disconnected from this sacred source, and have tried to take energy by dominating each other. This struggle is responsible for all human conflict.

5. Az egyetlen megoldás, ha személyes kapcsolatba lépünk az isteni erővel, misztikus átalakulásra kerül sor, mely eltölt bennünket energiával és szeretettel. Ezáltal nagyobb mértékben érzékelhetjük a szépséget, és magasabb tudati szintre jutunk.
The only solution is to cultivate a personal reconnection with the divine, a mystical transformation that fills us unlimited energy and love, extends our perception of beauty, and lifts us into a Higher-Self Awareness.

6. Ebben az állapotban képesek vagyunk uralkodni önmagunkon, és ráébredünk egy különleges igazságra, miszerint az a küldetésünk, hogy az emberiség általunk haladhasson a valóság új szintje felé.
In this awareness we can release our own pattern of controlling, and dicover a specific truth, a mission, we are here to share that helps involve humanity toward this new level of reality.

7. A küldetés végrehajtásakor belső ösztönzést észlelünk, mely megmutatja, merre menjünk, és mit tegyünk. És ha ezeket helyesen értelmezzük, a véletlenek sora következtében kapuk tárulnak ki előttünk és teljesíthetjük feladatunkat.
In pursuit of this mission, we can discover an inner intuition that shows us where to go and what to do, and if we make only positive interpretations, brings a flow of coincidences that opens the door for our mission to unfold.

8. Mikor már elég ember éri el ezt a fejlődési pontot, energiát sugározva mindenki felé, akivel találkozik, új kultúrát hozunk létre, amelyben a testünk magasabb szintű energiára és érzékelésre tesz szert.
When enough of us enter this evolutionary flow, always giving energy to the higher-self of everyone we meet, we will built a new culture where our bodies envolve to ever higher levels of energy and perception.

9. Íly módon végighaladunk az evolúció hosszú útján, az ősrobbanástól a lét végső céljáig: hogy annyi eneria jusson a testünkbe nemzedékről nemzedékre, míg végül megpillantjuk a mennyországot, és beléphetünk oda.
In this way, we participate int he long journey of evolution from the Big Bang to life’s ultimate goal: to energize our bodies, generation by generation, until we walk into the heaven we can finally see.

10. Van tizedik meglátás is…
there is a 10th insight too…

Forrás:

https://nanetta.eoldal.hu/cikkek/gondolatok-egyeb-muvekbol/mennyei-profecia.html

 

 4,411 total views,  3 views today