szo. nov 26th, 2022

Mihály Arkangyal

Vezérelv: „Becsületesen élem az életemet, harcolok az igazságért és igazságosságért.”

Jelképes ábrázolás: Mihály Arkangyal a fény kiváló harcosa, aki győzedelmeskedik a gonosz erők sötétsége felett. Ikonjain egyik kezében mérleget tart, amellyel az emberek tetteit méri az Ítélet Napján, a másikban pedig kardot fog, amely a Sátán és a sötétség urai elleni sikeres küzdelmet segíti. Gyakran egy sárkány legyőzőjeként ábrázolják.

Angyali szerep: A Mennyek Hadseregének vezetője.

Spirituális ajándéka számunkra: Megerősíti lelkünket, erőt ad a gonosz erők elleni küzdelemhez, legyenek azok akár külső jellegek, akár a lényünkben még létező negatív jellegek és hajlamok; erőt ad akkor is, amikor magányosak vagyunk.

Héberül Mihály Arkangyal nevének jelentése: „Aki olyan, mint Isten”. Őt hívjuk segítségül a gonosz erők elleni harcban. Ő az, aki segít felfedezni a belső fényt önmagunkban. Történelmileg, úgy tekintik, mint a zsidó és a katolikus egyház védelmezőjét. Ő a rendőrök, katonák, valamint a kisgyermekek védőszentje, de azt is mondják, hogy figyelemmel kíséri az utazókat és a vándorokat is útjaik során. Félelmetes harcos, a Haderők Hercege, küzdve az igazságért és segítve azokat, akik nehézségekkel néznek szembe. Ugyanakkor Mihály az is, aki türelmet és boldogságot hoz.

A tűz szubtilis eleme hozható vele kapcsolatba. Ez szimbolizálja az elégetését minden múlékony dolognak, aminek következtében csak a tiszta lényeges fény marad meg és tündöklik. A Jóindulatú Halál Angyalának is nevezik, mivel a halhatatlanság felé vezet minket, ugyanakkor szintén ő az, aki az Ítélet Napján „leméri” a lelkeket, mérlegelve azok jó és rossz cselekedeteit.

A zsidó, keresztény és iszlám hagyomány mind úgy tekinti Mihályt, mint az angyalok „legnagyobbikát”. Úgy is ismert, mint a Mennyek Kulcsainak Hordozója, az Arkangyalok Vezetője, a Bűnbánat, Irgalom és Szentség Angyala, az Isteni Jelenlét Hercege, Jákob Védelmezője, az égő bokor Angyala.

Soha nem fárad el a jóért történő küzdelemben, és mindig segíti az alázatosokat. Mihály lelkesíti azokat, akik magánytól szenvednek és mindig kész segítő kezet nyújtani a bajban lévőknek és a szenvedőknek.

Kérhetjük Mihály Arkangyalt, hogy segítsen ellenőrizni és legyőzni a bennünk még jelenlévő negatív hajlamokat. Bármikor úgy érezzük, hogy nyomasztanak az események, vagy élethelyzetünk könyörtelen irányba tűnik alakulni, Mihály segíthet, hogy egy magasztosabb, spirituálisabb, és bölcsebb nézetünk legyen életünket illetően. Küldetése, hogy vezessen és megvédjen az igazságtalansággal szemben, és segítsen megnyitni lényünket az örökkévalóság és halhatatlanság felé. Kérhetjük, hogy segítsen bármilyen szituációban, amikor elnyomottak, magányosak vagyunk, vagy egyszerűen csak segítségre van szükségünk.

dot


Gábriel Arkangyal

Vezérgondolat: Egész lényemet mélységesen beteljesíti a szeretet, a testvériség és a szabadság angyali üzenete.

Szimbolizmus: Gábriel arkangyalt egy liliommal a kezében ábrázolják, amely a tisztaság és az igazság jelképe. Néha úgy jelenik meg, hogy egy tintatartó meg egy írótoll van a kezében, melyek az Isten hírnökének szerepét jelképezik. Más megjelenítéseken egy arany kelyhet tart a kezében, amely a Szent Grálra emlékeztet bennünket.

Angyali szerep: Az igazság védelmezője és isteni hírnök.

A spirituális ajándékok, amelyekben részesít minket:

Segíthet, hogy őszintén és nyitottan elmondjuk az igazat, hogy tiszteljük önmagunkat, valamint, hogy hagyjuk, hogy az intuíciónk és a belső hangunk vezessen.

Gábriel Isten Szavának a hírnöke. Nevének jelentése „Isten az én hatalmam”. Ő az, aki a megszületni készülő lelkek tudomására hozza a reinkarnáció misztériumát, és mindannyiunkat felkészít az adottságainkra és az ezen a világon érvényes spirituális küldetésünkre vonatkozóan. Ő a gyerekek védelmezője és vigyáz a mindannyiunk lelkében jelenlévő gyermekre, mindig, amikor ennek a fejlődése akadályozva van, vagy amikor megsebesült és szeretetre van szüksége. Ő az, aki gyöngédség és szeretetteljes szavak segítségével segít nekünk felébreszteni önmagunkban ezt a belső gyermeket.

Védelmező keze mindig jelen van, hogy oltalmazza mindazt, ami természetes és tiszta bennünk. Minden vallásban úgy tartják, hogy Gábriel a legfontosabb isteni hírnök. Fáradhatatlanul közvetíti Isten Szavát azok számára, akik meghallgatják azt, és akik tisztelik a saját isteni lényegüket. Ő még úgy is ismert, mint az Emberiség Nagykövete, a Kinyilatkoztatások Angyala, a jó hírek, az ítélet és az isteni könyörület Hozója. Ő az Öröm egyik Angyala és az Igazság Szelleme.

Gábriel segít, hogy akár az anyagi testünkből kiindulva felfedezzük saját bölcsességünket és megismerjük belső értékeinket. Ő tiszteletben tartja minden lény egyéniségét. Szintén Ő az, aki segít, hogy betartsuk személyes elveinket, tiszteletben tartva saját jó tulajdonságainkat. Ő segít, hogy legyen bátorságunk a bennünk lévő valódi tudásra alapozva élni, amely tiszteletben tartja az isteni képességeinket. Szintén Gábriel az, aki segít felfedezni saját értékeinket, és ilyenképpen ki is nyilvánítani a pozitív tulajdonságainkat.

A legfontosabb ajándék, amelyet Gábriel arkangyal felkínál számunkra, az, hogy segít erősebbekké válnunk és jobban tudatosítani a tényt, hogy mindegyikünknek saját szerepünk van az emberiség spirituális felébresztésében azáltal, hogy egyszerűen úgy nyilvánulunk meg, amilyenek igazából vagyunk. Segít felismerni az igazságot olyan helyzetekben, ahol ellentét van a között, amit mi helyesnek tudunk és a között, ami igazságként van beállítva. Segít, hogy minden olyan helyzetben, amikor az intuíciónkra kell hagyatkoznunk, rájöjjünk, mi a valóság. Gábriel megvilágítja az utat a szívünkben élő igazság felé és segít megtalálni az általunk követendő legmegfelelőbb utat.

dot

Rafael Arkangyal

Vezérgondolat: Az Isteni Szeretet ereje meggyógyít és megerősít engem.

Szimbolizmus: Rafael arkangyalt egy vándor öltözetében jelenítik meg, kezében egy kereszt alakú pásztorbottal, amelyre egy kígyó van feltekeredve a gyógyítás jeleként. A kezében egy kulacs vizet visz, előtte pedig egy vízből kiugró hal látható (a Tóbiás Könyvében található legenda szerint). Ábrázolásán néha a mutatóujját fölfelé tartja, bátorító és reményt hozó gesztussal mutatva rá az égre, emlékezetünkbe idézve, hogy honnan érkezik számunkra a valódi gyógyulás.

Angyali szerepe: A Gyógyítás Arkangyala.

A spirituális ajándékok, amelyekben részesít bennünket: Segít nekünk, hogy részesüljünk a gyógyulás ajándékában, megmutatja számunkra, milyen úton-módon tudjuk meggyógyítani önmagunkat, és segítségünkre van abban, hogy a természet és az univerzális energia segítségével meggyógyuljunk.

Rafael arkangyal felelős a Föld és a lakói meggyógyításáért. Úgy mondják, hogy ő az, aki meggyógyította Ábrahámot, miután körülmetélték őt és, hogy szintén ő volt az, aki egy olyan könyvet adott Mózesnek, amelyben le volt írva az összes gyógyerejű fű, amely a Földön nő. Tóbiás Könyvében, az Ótestamentumban, le van írva, hogy Rafael meggyógyította Tóbiás vak apját, egy hal belső szerveiből készített kenőcsöt használva.

Rafael számos néven ismert, amelyek a feladatait tükrözik: az Esti szelek ura, az Édenkertben lévő Élet Fájának az őrzője, a Bűnbánat Angyala, az Ima Angyala, a Szeretet, az Öröm és a Fény angyala. Ő a gyógyítás, a tudomány és a megismerés angyala. Még nevezik a Gondviselés Angyalának is, aki az emberiség fölött őrködik.

A neve azt jelenti, hogy „Isteni Gyógyító” vagy „Isten meggyógyít”. Rafael az a spirituális forrás, amely bármiféle kezelési mód vagy gyógyító szer mögött megtalálható és az isteni gondviselés közvetítőjeként ő gyógyulást hoz minden spirituális kereső számára. Ő képviseli az Élet Forrásához való visszatérést, amely a legvégső, lényegi gyógyulásként megszabadít az összes betegségektől és minden szenvedéstől. Rafael velünk van minden olyan erőfeszítésünk közben, mely a testünk, elménk és a lelkünk meggyógyítását tűzi ki célul. Ő segít nekünk, hogy elérjük az egészség és a beteljesedés állapotát és segít mindazoknak, akik szenvednek, és szükségük van a gyógyulásra, és amikor ez meg van engedve, ő enyhíti a fájdalmakat. Amikor megnyitjuk a szíveinket a spirituális gyógyítás iránt, akkor Rafael különféle terapeuták, gyógyítók vagy hozzáértő emberek felé vezet bennünket, akik utat tudnak nekünk mutatni, és segítenek nekünk meggyógyulni. Minél tudatosabbá válunk azt a felelősséget illetően, amely ránk hárul önmagunk meggyógyításának folyamata során, Rafael annál jobban segítségünkre van abban, hogy kapcsolatba lépjünk a saját lelkünkkel, amely rejtelmes módon tudja, mi a legjobb számunkra annak érdekében, hogy helyreállítsuk az egészségi állapotunkat és az életerőnket. Rafael segítségünkre lehet abban, hogy megértsük a titokzatos leckéket, amelyeket meg kell tanulnunk minden egyes betegségből, amivel szembesülünk. Abban is támogat, hogy megismerjük önmagunkat, és hogy tanuljunk a szenvedésekből, amelyekben részünk van. Amikor egy egészséges életmód mellett kötelezzük el magunkat, akkor ez az angyal mellettünk van.

Amilyen mértékben átalakítjuk megsebzett elménket és szívünket, annál jobban közeledünk Rafael arkangyalhoz, és annál könnyebben részesülhetünk spirituális ajándékaiban. Ő mindig készen áll rá, hogy a beteljesülés és a harmónia felé vezessen bennünket, de ezt megelőzően nekünk vágyakoznunk kell ezekre.

dot

Uriel Arkangyal

Vezérgondolat:Isten fénye ragyog bennem. Állandó fény, szeretet és bölcsesség vagyok.

Szimbolizmus: Uriel a Nap ura, az angyalok között a legfényesebb. Gyakran ábrázolják a Tudás Lángjával a nyitott tenyerében. Ő a viharok és minden félelmek felvigyázója.

Égi szerepe: Isten tudásának fényét hozza el az embereknek.

Földi szerepe: Segít nekünk megnyílni a tudás fénye felé, hogy tudatosítsuk a bennünk levő isteni fényt, és magunkba forduljunk.

A spirituális ajándékok, amelyekben részesít bennünket: Uriel arkangyal, akinek a neve azt jelenti, hogy „Az én fényem Isten”, az Isten megismerését és megértését ajándékozza az emberiségnek. Ő a legsugárzóbb, a legfényesebb az angyalok közül, gyakran úgy ábrázolják, amint egy mesebeli kocsin ereszkedik alá a Mennyből, amelyet három fehér ló húz. Még úgy is nevezik őt, hogy Isten Lángja vagy a Jövendölések Angyala. Szintén Uriel volt az angyal, akit Isten elküldött Noéhoz, hogy figyelmeztesse őt a vízözönre. A Biblia elmeséli, hogy Uriel egy napsugáron ereszkedett le az Éden Kertjébe, azért, hogy őrizze a bejáratot, kezében egy lángpallossal. Ő az, aki a viharok és félelmek felett őrködik. A Bűnbánat Angyalaként segítségünkre van, hogy megértsük a karma törvényeit, amelyek azt feltételezik, hogy mi mindig pontosan azt aratjuk le, amit elvetettünk. Uriel tudatossá tesz bennünket arról, hogy Isten nagyon szeret mindannyiunkat.

Ő a legbölcsebb az angyalok közül. Hozzá imádkozva az emberiség vigaszt talál szenvedésére. Akkor, amikor a felkínált tudás nem jó célokra van felhasználva, Uriel megbízatása, hogy megfizessük ezért az isteni árat. Ő feltárja számunkra a dolgok értelmét és segít nekünk megbízni Isten tökéletes tervében, olyannyira, hogy amikor úgy tűnik, nem megy jól a sorunk, akkor fölfedezzük, hogy mindez a mi javunkat és boldogságunkat szolgálja.

Uriel megmutatja számunkra, hogyan kell értelmeznünk belső hangunk üzeneteit és az álmainkban rejlő üzeneteket is. Neki köszönhetően sokkal jobban sikerül megismernünk legmélyebb természetünket, sőt, merészelhetünk sokkal több felelősséget is felvállalni ebben az életben.

Uriel révén felfedezzük önmagunkban a belső fényt, és képesek leszünk ugyanolyan ragyogóvá válni, mint a Nap, kifejezvén mindazt a szeretetet és szépséget, amely a lényünk legmélyét élteti.

dot

Metatron Arkangyal

Metatron arkangyalt a legföldibb arkangyalnak tartják mivel ő először egy bölcs és erényes ember volt, akit azután Isten fölemelt a Mennybe. A lelke egész életében tele volt hittel, az emberek iránti szeretettel és nagyon figyelt minden tény és cselekedet értelmére, mivel meg volt győződve arról, hogy aki szüntelenül tanul mindabból, ami saját lényében és körülötte végbemegy, csak az képes igazán segíteni embertársainak. Ilyenképpen ő önkéntelenül is követte a szív bölcsességének és jóságának útját.
Égi küldetése: Ő jegyzi fel az Élet Könyvébe az összes cselekedeteinket, azért, hogy az emberi tapasztalat egyetlen morzsája se legyen hiábavaló, és hogy az emberek nagy vezetője legyen, amiben megtalálják azokat a tanításokat, amelyek mindannyiunkat megmentenek a zavaros időkben.

Küldetése a Földön: Segít nekünk megtalálni és betartani a helyes mértéket mindabban, amit teszünk, és tanúként jelen van, amikor cselekszünk. Neki köszönhetően tudatosítjuk a bennünk lévő erőt, amellyel képesek vagyunk szeretni, és ugyanakkor feltárja számunkra a létünk értelmét.

Földi élete során, emberi lényként, Metatron a Hénokh név alatt volt ismert, ő volt a hetedik pátriárka Ádám után. A bibliai történetek úgy mutatják be őt, mint aki „Istennel sétál”, holta után pedig a Mennyországba fogadták őt az arkangyalok közé. Annyira jóságos, szelíd, megértő és engedékeny volt, hogy a maga korában megtestesített bizonyos isteni erényeket, amelyek a lényébe vonzották az Atyaisten kegyelmét. Sőt, mi több, ő tudta, hogy miként hallgasson a szíve belső hangjára és szerény életet élt, teljesen átadva magát a Legfelsőbb Akaratnak, hasonlóan az összes nagy megvilágosodotthoz.

A zsidó írások feltételezik, hogy ő volt Sekhinah angyal, aki kivezeti az eltévedt kisgyerekeket az erdőből, és szintén ő állította meg Ábrahámot az áldozat végrehajtásától, amikor Isten azt kérte tőle, hogy áldozza fel neki Izsákot, a fiát.

Metatront különféle arculatokban lehet felismerni, mint például: Isten Levéltárosa, a Kapcsolatok Angyala és az Angyalok Királya. Ugyanakkor ő fenntartja az emberek életét, mintegy hidat képezve Isten és az ember között. Nagyon jó, ha kérjük a tanácsát minden cselekedet előtt, amelyet meg kell tennünk, főleg olyankor, amikor tudjuk, hogy hiányzik belőlünk a helyes mérték megérzésének képessége vagy, amikor érzelmi okok miatt nagyon bele vagyunk bonyolódva egy helyzetbe, és nem rendelkezünk az értelem helyes mértékével vagy a cselekedeteinkhez szükséges mércével. Ilyenképpen részesülhetünk a szükséges belső egyensúly és ítélőképesség ajándékában minden cselekedetünk alkalmával, amelybe belefogunk. Ennek az eredménye az lesz, hogy mindaz, amit véghezviszünk, világos és egyértelmű lesz, ez a bölcsesség pedig nagy biztonságérzetet ad, mely olyannyira szükséges, amikor bármelyik létsíkon (anyagi, érzelmi, spirituális, stb.) sikerrel akarunk belevágni egy cselekedetbe.

Szintén Metatron kalauzol el bennünket a szeretetben való harmónia állapotához, azért, hogy egy kisugárzó, egészséges, kiegyensúlyozott és nyugodt életet éljünk. Tehát ő a mi jócselekedeteink tanúja és ugyanakkor mindazon tetteinknek a tanúja is, amelyekkel az életet és a szeretetet segítjük, és amelyeket őrajta kívül senki más nem ismer. Jó, ha kérjük Metatron arkangyalt, hogy vezessen és támogasson bennünket életünk minden pillanatában, azért, hogy mindig is helyes mértékkel rendelkezzünk a tetteink és az érzelmeink szempontjából. Hasonlóképpen megkérhetjük őt a meditációink során, hogy jelezze számunkra, amikor „az elég, az elég”, de olyankor is, amikor még szükséges megtennünk valamit önmagunkért vagy embertársaink érdekében.

dot

Az Őrangyal

Isten szeretete és együttérzése Teremtményeiért oly hatalmas, hogy adott mindannyiunk mellé egy őrangyalt. Ezek az angyalok segítségünkre vannak, hogy életfeladatainkat sikeresen megoldjuk. Egyszerre vezetők, védelmezők, inspirálók és barátok mindannyiunk számára. Természetesen, minden emberi lénynek saját aspirációja szerint a kapcsolata az őrangyallal a legmélyebb és legmeghittebb kapcsolat lehet mindaddig, amíg meg nem leli spirituális vezetőjét.

Az őrangyalunk mindig mellettünk van, és bármikor kérhetjük a segítségét, ha bajba kerülünk. Ő folyton segíteni szeretne minket, nekünk csak meg kell kérnünk erre. Az őrangyalunk küldetése, hogy kísérőnk legyen, inspiráljon minket és adjon spirituális impulzust egész életünk folyamán.

Még jobban körvonalazva az őrangyal szerepét és nagyon fontos támogatását, a keresztény hagyomány szerint bizonyos körülmények között (például, amikor lelkesen szólongatják) az őrangyal gyorsan és behatóan közbeléphet spirituális fejlődésünk érdekében; még az Isteni Kegyelmet is elérheti számunkra, hogy hibáink megbocsátást nyerjenek.

Egy nagyon egyszerű, hatékony és mindenki számára elérhető módja szívünk megnyitásának az őrangyal isteni útmutatása és oltalma iránt a „Kicsi angyalom” imádság:

„Isten angyala, te vagy a védelmezőm.
Árassz el fényeddel ma éjjel.
Vezess engem, oltalmazz és adj tanácsot.
Adva lettem néked
Isten törődése és könyörülete által.
Angyalkám, kicsi angyalom!
Imádkozz Istenhez csöppnyi lelkemért.
És bárhol vagyok, légy körülöttem,
A mai éjjeltől halálom éjjeléig.
Apró vagyok, te teszel naggyá.
Gyenge vagyok, te teszel erőssé.
Légy velem mindenhol.
Tarts távol minden rossztól.
És vigyázz gondosan reám. Ámen”

Az őrangyalok segítenek győzedelmeskedni a különböző alacsonyszintű hajlamainkon és a spirituális utunkról történő letéréseinken, melyekkel még szembesülünk. Segítenek nekünk jóvá változtatni egész életünket. Ezért, az őrangyallal való kapcsolat tudatossá tétele az első lépés lehet Isten felé, melyet egy emberi lény megtehet.

Őrangyalod jelenléte

Sokan érzik, hogy életüket valami felsőbb hatalom óvja, vigyázza. Érzéseikkel, benső sugallataikkal ‘megérzik’, mi a helyes és mi a helytelen. Bennük gyakran szólal meg a lelkiismeret hangja. Platón is így számol be lélekvezetője megnyilvánulási módjáról: a daimón, mint mondja sohasem érezteti jelenlétét, sohasem szól, csak ha a lélek valami rosszat készül elkövetni. Ha valami olyat szándékozik megtenni vagy cselekedni, ami helytelen, igaztalan, vagy silány. Ilyenkor mindig érezteti jelenlétét, egyfajta kellemetlen érzetként, nehéz súlyával nyomja az ember vállát, néha még hangos benső gondolatként szavak formájában is szól: ezt ne tedd! Soha nincs magyarázat, hogy: „mert…” – a lélek egyszerűen tudja és érzi, hogy a legbensőbb parancsszó megkérdőjelezhetetlenül igaz. A keresztény gondolkodás ezt a lelki ismeret hangjának nevezi, mert minden emberben eredendően él ez a hang. És ahogy a lelki élet gyakorlásában valaki egyre járatosabb lesz, annál inkább mélyebb ismereteket szerez erről a lelki iránytűről. Annál inkább mutatja tévedhetetlen irányzékként a helyes utat.

Az angyalok tehát ritkán szólnak hozzánk emberi szavakkal. Még csak nem is angyalnyelven szólnak, mint azt sok középkori varázskönyv feltételezte. A lélek nyelvén szólnak közvetlenül érzéseinkhez, ezért csalhatatlan amikor őrző angyalunk szólal meg bennünk. Az érzések olyan felfokozott hevületével parancsolnak nekünk, hogy bárminemű ellenszegülés ostoba parancsmegtagadás, lázadás a legfőbb értelem és irányító, Isten akarata ellen.

dot

A bukott angyalok

A hagyomány jól ismeri ezt az ellenszegülést. Amikor az ember, legbensőbb lelkiismerete parancsszavának hallatára is, inkább a saját értelmét követve cselekszik. Lázad. És ezen lázadás mögött általában saját korlátlan szabadságvágya áll – az a gyermeki hit és meggyőződés, hogy az ember önmaga értelme által is boldogul. Hogy mindig mindent egyedül… Az Ószövetség feljegyzi, hogy az angyalok kezdetben mind a legfelsőbb forrást, a Teremtőt szolgálták. Mennyei rendekbe osztva az ég megfelelő köreit vigyázták, hogy az egyes szférákhoz tartozó hatóerők, saját határaikat át ne léphessék. De a teremtett világ szépségét látva, elcsábultak és az alsóbb régiók határait átlépték. Elhagyták őrhelyeiket, hogy az emberek lányaival házasságra lépjenek. Vágyuk oly erős volt az emberi világ iránt, hogy szinte az emberekkel egyenlővé váltak, itt ragadtak a földi szférák vonzáskörében. Oly annyira, hogy visszatérésük, felemelkedésük a magasabb égi világokba lehetetlenné vált.

Ezért a földre bukott angyalok, noha maguknak köszönhették elnehezülésüket, a legfelsőbb forrást, a Teremtőt okolták saját állapotukért és egyre halványodó képességeikért, tisztánlátásuk elvesztéséért Őt okolták. A hagyomány szerint ekkor háború robbant ki az ég seregei, az égi angyalok és a föld bukott angyalai között. Ez volt az angyalok háborúja. A hagyomány szerint az ég angyalai nyertek, és a bukott angyalok félisteni rendjének sorsát az emberek sorsával kötötték össze. Ők lettek azok a ‘kísértők’, akik az embert örökkön az égi renddel szembe fordítják.

dot

A mítoszok nyelvébe rejtett igazság

A mitikus nyelvbe öltöztetve persze, magának az emberi sorsnak a kódja olvasható: minden embernek választania kell életében. És a választás ebben áll: felveszem-e kapcsolatomat őrangyalommal vagy nem. Ha az ember ugyanis el is veszti eredeti képességét arra, hogy közvetlenül felismerje, mi több megértse saját sorsát, készen kell állnia arra, hogy lélekvezetője, őr-angyala segítségét elfogadja. Elfogadja, hogy létezik egy nálánál sokkal nagyobb hatalom, ami irányítja, terelgeti sorsát. Nem szegül ellen, nem lázad. Csak figyel. Folyamatosan és befelé. Hogy meghallja legbensőbb őrangyala hangját: ha szólni kíván, ha a helyes útra akar terelni bennünket. Minden embernek fel kell tudnia venni a kapcsolatot legbensőbb őrangyalával. Ez az újjáteremtett kapcsolat vezethet vissza a fensőbb világok megtapasztalásához, és végső soron magához a forráshoz, Istenhez magához.

Ez a benső kapcsolatfelvétel lehet éppen csak észlelt, szinte fantazmagórikus, vagy egészen konkrét, szinte párbeszéd-szerű. A lényeg nem ez. A lényeg a kapcsolatteremtés szándéka. Ha valaki nagyon vágyik találkozni őrangyalával, bízzon benne! Megjelenik lelki szemeinek. Az álom és ébrenlét titokzatos határmezsgyéjén, a külső és a belső világ küszöbén, hol az anyag és a lélek világa összeér.

Persze ott a másik választási lehetőség, az elutasítás, a lázadás. Azok akik így döntenek, tudatosan ellenszegülnek a lélek természetes benső állapotainak. Az őrangyaltól, a benső lelkiismeret hangjától ugyanis nem lehet végleg megszabadulni, csak az ajtót lehet rácsukni. Attól, hogy nem veszek tudomást a bennem működő folyamatokról, azok még zajlanak. Például attól, hogy tagadom van emésztésem, a gyomrom fittyet hányva véleményemre, őrli tovább az elfogyasztott ételt. Attól, hogy valaki tagadja őrangyalát, és a lelki-ismeret benső irányzékát, attól az még működik, az ott van. Ha valaki tudatosan rosszat tesz, hiába tagadja, hogy bensője minden mozdulatával tiltakozik ellene. Tehet úgy mint akit ez nem érint, de mindenki tudja, hogy ez csak elfojtás, sötét titok, amit szörnyűséges kamrába zár, csakhogy egy óvatlanabb pillanatba mint mardosó lelkiismeret-furdalás rohamokban törjön rá.

Még senkit se láttam, aki legyőzte volna az angyalt. Bár a mítoszok tanulsága szerint sokan megpróbálták. Jákob híres küzdelme az angyallal a lélek örök vívódásának jelképe. Engedni vagy nem engedni ennek a benső hangnak? Függetlennek, vagy szabadnak kell lenni? Ugyanis aki sorsa terhét leteszi azzal, hogy engedi őrangyalát lélekvezetőjeként működni, a szabadság legnagyobb fokát élheti meg. Mert nincs benne tiltakozás és ellenszegülés. Aki őrangyalával megbarátkozik és szövetséget köt, boldog életet élhet, hiszen mindig legbensőbb természetével összhangban cselekszik. Tényleg nem kell, hogy lelkiismeret-furdalást érezzen. Mert egyszerűen nem lesz miért. Tudni illik az a  lelkiismeret, amelyik nem furdal.

dot

A démonok is angyalok

Eckhart mester, egy keresztény misztikus azt írja, hogy az emberi élet végén, amikor itt az idő, hogy a lélek újra elhagyja ezt a világot és visszatérjen a Teremtő elé, érzékei kitágulnak, és ebben az emberfeletti érzékelésben megláthatja az angyalokat. Azokat, akik mindvégig kísérték élete során, hogy immáron a beteljesült sorsával számot vethessen velük. Azok akik haláluk óráján életükkel elégedetlenek, úgy érzik életük és lelkük befejezetlen, ezért nem szívesen távoznak erről a világról, az angyalokat démonok képében látják, akik azért jönnek, hogy az életet elragadják tőlük. Azok azonban, akik életükkel elégedettek, és befejezettnek, megéltnek érzik sorsukat, úgy látják az angyali karok minden serege gyűlik köréjük, hogy közös diadalmenettel kísérjék őt a mennyek birodalmába.

Angyal vagy démon? Lélekvezető. Hírvivő. Azért van itt, és halálunk óráján, hogy kísérje életünk és táplálja a bennünk szunnyadó isteni lángot, míg vissza nem tér a napba. Az ellenszegülőknek démoni erő, mert terel, irányít, utasít, fegyelmez. A követőknek angyali jó pásztor, mely terel, hív, vezet és sugall. Nem ő ilyen vagy olyan. Ezek mi vagyunk.

Az angyali rendek és hierarchiák

Minél közelebb jutunk lélekvezetőnk által önmagunk benső forrásához, minél közelebb kerülünk Istenhez, annál káprázatosabb alakban jelenik meg szemünk előtt őrangyalunk. Nem ő változik. Mi változunk. Az angyali hierarchiák, valójában nem az angyalokról, hanem a mi felfogó és érzékelő-képességünkről árulkodik. Mégis úgy tartja a hagyomány, hogy minél közelebb áll egy angyal az emberi világhoz, annál inkább emberszerű alakban jelenik meg szemeink előtt, és minél magasabb rendű egy angyal, annál inkább alaktalan és fénytermészetű, folyamatosan kavargó ragyogó fény és erő. A legmagasabb angyali formák, akik a mennyei trónt őrzik, pedig nem is fénytermészetűek, hanem tiszta gondolatformák, ideák, a legmagasabb és legnemesebb érzések és gondolatok tiszta forma feletti valóságai. Az átlagos emberi értelem számára megragadhatatlanok és elképzelhetetlenek, ezért sem vagyunk képesek közvetlenül érintkezni velük.

És ez így van rendjén. Mi emberek vagyunk, a saját emberi tudatosságunk és felfogóképességünk ismert határaival. A világ törvényei szerint, minden csak a nála egyel hatalmasabbat ismerheti meg közvetlenül, mint ahogy az egyes számot közvetlenül a kettő, és nem a hármas szám követi. Így mi magunk is, mint emberek, élő kapcsolatunkat a bennünk élő, és velünk együtt vigyázó őrangyalunkkal vehetjük fel.

Ő mindig itt van, és mindig válaszol. Csak kérdeznünk kell. És persze meghallanunk mit is felel…

Forrás:

https://www.tarrdaniel.com/documents/Ezoteria/arkangyal.html

Főkép Forrása:

https://www.wearehumanangels.org/content/images/size/w600/2019/05/4-Archangels-.jpg

 

 4,117 total views,  9 views today