pén. dec 2nd, 2022

Az áldás törvénye a következő:

Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott is lesz. Az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét. Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám.. Az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét. Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám.Ha megáldok egy “ellenséget”, egy barátot nyerek vele.

Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni; valamely személy vagy helyzet számára jót kívánni. Megáldani ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem a külső jelenségekre figyelünk, hanem a jót látjuk meg, s ezáltal életre is keltjük. Hogy milyen formában kérjük az áldást, annak nincs jelentősége: kérhetem szóban, kérhetem gondolatban vagy akár érzés formájában. A legfontosabb, hogy tiszta szívből kívánjam. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll. Megáldhatok minden létezőt. Mostantól kezdve tehát minden embert, akivel találkozom, megáldhatnék, és ekképpen áldás lehetnék mindenki számára. Akár nyomban hozzá is foghatok, éspedig azzal kezdve a sort, akit a legkevésbé szeretek.

De nemcsak embereket, hanem minden tárgyat, sőt minden helyzetet is megáldhatok. Megáldhatom a testem is. Ha valamelyik testrészem gondot okoz nekem, akkor megáldom ezt a részt vagy szervet, de soha nem a betegséget. Megáldhatom a hivatásomat, a házamat, különösen pedig a családomat. De megáldhatom az autómat vagy az utolsó filléremet is. Megáldhatok barátot és ellenséget, várost és vidéket, mindazt, ami életemet betölti, s ekképpen minden áldás lesz számomra. Akár Istent is megáldhatom, azaz Igaz Valómat, ekképpen Isten örökös áldás lesz számomra. Ettől kezdve áldott életet élhetek, és áldás leszek minden és mindenki számára, akivel csak találkozom. ”
(Kurt Tepperwein)

Az áldás eredete

Az áldást leggyakrabban a keresztény vallás gyakorolja. A Bibliában először a Jóisten áldotta meg az állatokat:

“Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok…” (1Móz 1,22a)”

Majd az embereket….

“Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok…” (1Móz 1,28a)”

A szaporodás nemcsak arra vonatkozik, hogy legyünk minél többen, inkább a gyarapodást sugallja. Hogy legyen meg mindenünk, amit szeretnénk/amire szükségünk van.

Az áldás egy szeretettel fénybe vont jókívánság. A Magyar Katolikus Lexikon szerint cselekmény, jót előidéző szó és gesztus. Egy helyzet egy személy számára Isteni kegyelmet kérni.

Az áldás irányítható: emberre, állatra, egy élethelyzetre, egy problémára, egy ételre kérhetjük az áldást. A megszentelt kenyér elfogyasztása megtisztulást okozhat, mert a negatív energiákat levesszük róla. Kezdetben a papok lehetősége, feladata volt az áldás kérése, de az emberiség minél magasabb szellemi szintre kerül, annál inkább a “hétköznapi” ember is képes a gyógyításra, az élete megváltoztatásának kérésére.

“Az áldásnak, mint kegyelemkérő imádságnak a hatásosságába vetett hit azon a feltevésen alapul, hogy a vallásos meggyőződés és ihlet hevével kimondott szónak, különösen a jámbor szokás és hagyomány szentesítette szavaknak csodatévő, tehát az istenség akaratát még a természet rendjének megváltoztatására is rábíró hatalmuk van.” wikipedia

Az áldás, mégha nem is ilyen formában, de már a sámánizmusban is megjelent, illetve egy fajta áldást használ a buddhizmus is: jót kér másokra, a csodát kéri emberekre, dolgokra, helyzetekre.

“A tibeti nyelvben az “áldás” szó átváltozást jelent valamilyen fenség, magasztosság vagy erő segítségével. Egyszerűen szólva az áldás olyan élménynek, tapasztalatnak az eredménye, amely jobbá teszi az elmét, szellemi emelkedést idéz elő.” /Tendzin Gjaco/

Manapság egyre több ember ismeri fel, hogy tudat, a gondolat, és legfőképpen a kimondott szó mekkora erővel bír. Amit kimondunk, azt megteremtjük. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mire gondolunk és mit mondunk ki. Mert az áldás egyik (kimondott szó) ereje abban is van, hogy a jókívánság visszaszáll arra, aki kérte. Ezért nem mindegy, hogy áldasz, vagy átkozol!

Hogyan csináljuk?

Ha valamit tiszta szívedből megáldasz, azonnal áldottá válik.

Ha valamit megáldasz, az áldásként visszaszáll rád.

Ha valakit/valamit megáldasz, azzal Isten kegyelmét kéred és jót kívánsz.

Az áldás “vak”. Ha külső jelek rosszat is mutatnak, és mi belülre nézünk, és abban a helyzetben meglátjuk a jót, akkor azzal elindítjuk a jó kibontakozásának lehetőségét.

Az áldás kérhető szóban, (írásban), de akár csak egy szeretettel kísért gondolattal is.

Az áldás kérését mindig a szeretet energiájával kérjük.

Az áldás hatására egy helyzet, vagy épp egy általam nem annyira kedvelt személy hozzám való viszonyulása is pozitív irányba alakulhat.

Megáldhatok mindent: a családomat, a munkámat, a munkatársaimat, a szeretteimet, a barátaimat.

Megáldhatom a feladataimat, az otthonomat.

Megáldhatom az ételeimet, az anyagi helyzetemet. (Evés előtti és evés utáni imákat ITT találsz.)

De! Megáldhatom ellenségeimet, kedvezőtlennek látszó anyagi helyzetemet, vagy épp a betegséget.

Az áldás nem helyettünk végzi el a “feladatot”! A helyes útra terel, lehetőségekkel kínál meg, de a legfontosabb lépést nekünk kell megtennünk. (Pl. ha valaki beteg, beszedheti a gyógyszert, de ha nem vált életmódot/nem változtatja meg a betegséget kialakító gondolatait, akkor valójában nem fog meggyógyulni).

Nyugodt körülmények közt, esetleg meditatív, vagy ellazult állapotban kérd konkrét céllal az áldást.

Legszebb áldások:

Assissi Szent Ferenc: Áldás, békesség

Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyem a szeretetet,
ahol a gyűlölet uralkodik,
a megbocsátást oda,
ahol a vétek él.
Hogy egyességre hozzam azokat,
akik széthúzásban élnek,
s az igazságot vigyem oda,
ahol a tévely az úr.
Hadd vigyem a hitet,
hogy szétoszlassam a sötétséget,
s az örömöt vigyem oda,
ahol szenvedés az élet.

Régi ír áldás:

Legyen időd a munkára – ez a siker ára.
Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek – ez isteni kiváltság.

Szent Patrik kódexbeli áldás a IV. századból:

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.
Ámen.

Mózes 6,24-26:

“Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!

25Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!

26Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”

Forrás:

https://lotusz.cafeblog.hu/2016/04/10/az-aldas-ereje/

Vélemény, hozzászólás?