szo. nov 26th, 2022

MI A KARMA TÖRVÉNYE ÉS JELENTÉSE?

A köztudatban a karma kifejezést az emberi élet sorsszerűségeként használják. Szó szerinti jelentése: cselekvő, tett. A karma törvénye magában foglalja a tettet, annak okát és következményeit.

Mi a karma szó jelentése?

A karma szó jelentése összetett. Szó szerinti jelentése: cselekvés, tett. A köztudatban a karma kifejezést az emberi élet sorsszerűségeként használják.

A karma törvénye magában foglalja a tettet, annak okát és következményeit. A karma törvénye szerint minden tettünk visszahatást von maga után. Tetteink visszaható ereje utolér bennünket.

A karma a védikus filozófia egyik alaptétele, az ok-okozat törvénye. Ma már nem idegen fogalom, napi beszélgetésben, filmekben is elhangzik, könyvekben is olvashatunk róla. Fontos megérteni azt is, hogy bár a karma törvény szigorú, célja nem a büntetés, hanem a tanulás.

Mi a karma?

A szanszkrit karma szó egyrészt maga a cselekedet, a tett, másrészt az ok-okozati törvény. Kimondja, hogy minden cselekedetnek, gondolatnak vagy szónak van következménye.

Áldásként vagy teherként visszatér hozzánk, mint egy bumeráng, még ebben az életben vagy a következőkben. A bölcs önmagában keresi szenvedésének okát, mert a világban rendet lát. A harmóniában pedig semmi sem történhet véletlenül vagy igazságtalanul.

A karma mélyebb megértéséhez összeszedünk néhány ideillő idézetet a hindu irodalomból: Karma idézetek

Mi a karma törvénye?

A karma törvénye szerint, ami köti az embert, az nem a tőle független és megváltozhatatlan sors, hanem a múltbéli tettek hatásai. Mindig döntéshelyzetben van, élhet azzal a szabad akaratával, amit önmaga által előidézett helyzete lehetővé tesz.

Cselekedhet helyesen vagy helytelenül. A helyes tett az, amivel sem önmagának, sem környezetének nem okoz szenvedést. Az okozott szenvedés lehet szóbeli, mentális és fizikai. Az erőszakmentesség útján egyik sem elfogadható. A helyes tett elégedetté teszi a cselekvőt és annak környezetét is. A helytelen tett aggodalmat szül. Helyes az, ami a lélek felemelkedését szolgálja.

A karma ereje

A karma ereje legyőzhetetlennek tűnik. A karma jelentése magyarul a sorssal is összefügg.

Ugyanakkor nem biztos, hogy helyesen használja, aki azt mondja: „ez a karmám”: ez a sorsom, nem tehetek semmit ellene. Valóban, a múltban elkövetett tetteket már nem tudjuk megváltoztatni, de mivel a jelen alakítja a jövőt, igenis tőlünk függ, mi vár majd ránk. Ahogy a mondás tartja: Mindenki a maga sorsa kovácsa. Meg kell tehát érteni, hogy teljes mértékben felelősek vagyunk azért, ami történik velünk.

A karma nemcsak negatív, pozitív módon is működik: minden jó tett kedvezőbb életkörülményeket teremt. A karma dönti el, hogy valakinek egy gazdag, jól működő, gyönyörű országban kell-e megszületnie, vagy egy szegény, bizonytalan országban, nehéz körülmények között.

A karma büntetés volna?

Felületes megfigyelés alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a karma büntetés.

Ha alaposabban górcső alá vesszük az ok-okozati törvényszerűséget, akkor megérthetjük, hogy a karma nem büntetés. Sokkal inkább javító szándékú tanítás.

Ha pedig a karma javító szándékú tanítás, akkor leszögezhetjük, hogy a karma vezérelve a szeretető törődés. Egy szóban összefoglalva: a karma szeretet. Miért?

Gyermekeiért a szülők teljes felelősséget vállalnak. Ez a felelősségvállalás végső soron a gyermek boldogságát szolgálja. A szülő célja az, hogy gyermeke önállóan megálljon a talpán, családot alapítson és boldogan éljen.

Ez a motiváció hatja át a szülők minden gondolatát és tettét. Mindemellett, a gyermek későbbi boldogsága érdekében a gyereket szeretnék a jelenben is mindig boldognak látni.

A gyermek azonban nem képes helyesen mérlegelni. Nem tudja, hogy mi káros számára és mi hasznos. A gyermek boldogsága érdekében a szülők olykor szülői szigorral lépnek fel. Nem büntetésből. Nem is azért, hogy a gyermek visszakapja az okozott kellemetlenségeket.

A szülői szigor a szülők szeretete és a gyermekük iránti törődés jele. Sosem hagyják magára. Nem szeretnék, hogy gyermekük helytelen irányba fejlődjön.

Hasonlóan, a karma a Legfelsőbb szülőnk törődése, az isteni gondviselés. A Legfelsőbb mellénk áll, Felsőlélekként végigkísér bennünket az anyagi világban való küzdelmeink során. Ezen a hosszú utazáson mindig azon mesterkedik, hogy felnőjünk az önzetlenség és isteni odaadás világához.

Ugyanakkor a karma nem Isten büntetése, hiszen a karma az anyagi világ játszóterének kikerülhetetlen törvénye. Miként az anyagi világ, úgy a karma törvénye is Istentől származik. Az ok-okozati törvényszerűség Isten jóváhagyásával, Isten energiájából működik, miközben Ő teljesen független az anyagi világtól és a karmától is.

Istenre a karma törvénye nincs hatással. Az Ő világa és eszköztára a törvények helyett a mindenek feletti elfogadás, a szeretet, a végtelen és ok nélküli kegy.

A karma tehát nem büntetés, hanem a hibáinktól és hiányosságainktól való megszabadulást segítő vezérelv.

Mi a karmikus feladatom?

Adódik a kérdés: mi a karma feladatom, vagy mi a karmikus feladatom? A hindu filozófia arra figyelmeztet, hogy ne arra koncentráljak, hogy a mi a karmám. Nem az számít, milyen a jó karma, sem a rossz karmától nem kell rettegni. A karma ideköt, olyan, mint egy tartozás, amit ki kell egyenlíteni. Az írások szerint vasbilincs vagy aranybilincs hatásában egyforma. Még a jó karma is az anyagi világ része: a jutalmat is át kell venni, tehát meg kell születni újra.

Mi az a karma, ami nem gátol életünk során?

Csakis a lelki tetteknek nincs visszahatása. Pontosabban: lelki eredményei vannak, melyek nem kötnek az anyagi világhoz. Éppen ellenkezőleg: segítenek a lelki otthon felé. Amikor megértettük és életünk részévé tettük az összes leckét, amelyet a Föld Egyetem tanított számunkra, amikor megszabadultunk minden önzéstől, és a tiszta istenszeretet vezérli tetteinket – csakis akkor szabadulunk meg a születés és halál állandóan forgó kerekétől.

Karma és lélekvándorlás

A lélek anyagi világban való utazását a karma szabályozza. Mindaddig, amíg önző élvezetvágy hajtja az élőlényt, újjászületik. Ez a reinkarnáció folyamata, amiről bővebben a Lélekvándorlás c. írásban olvashatsz.

 

Bhagavad-gítá definiálja a karmát és az anyagi kötöttségből való kiút lehetőségét.

A kiút pedig nem más, mint a transzcendens minőségben való cselekvés.

A karma tanítása a filozófiákban és bulvár szinten is megtalálható

A buddhista filozófia is nagy hangsúlyt fektet a karma kikerülhetetlen törvényére. Ebben a felosztásban a karma 7 törvénye között szerepel a kedvesség, segítőkészség, türelem, felelősségérzet, koncentrálás, vidámság és a változások elfogadása.

A karma fogalma regényekben, filmekben is megjelenik. Kommersz szinten is gyakori. Amikor társkapcsolatban a szerelmi karma, karma szerelem, szerelmi karma számítás és hasonló kifejezések felvetődnek. Ez csupán egy kis töredéke mindannak, amit a karma jelent. Természetes, hogy az emberi kapcsolatokban is lehet karmikus előzmény: a karma vonzás és taszítás energiája is működik.

Összefoglalás: Mi a karma törvénye és a karma jelentése?

A karma jelentése tett és annak a visszahatása. A karma szerint minden anyagi tettnek megvan az azonos erejű, de ellentétes előjelű visszahatása. A karma törvényszerűsége szerint az emberi sors nem véletlenszerűen, hanem ok-okozati úton változik. Az összefüggések bonyolultabbak, mintsem gondolnánk.

Az ember tetteinek eredményessége nem csak attól függ, hogy a jelenben milyen tudatállapotban építi életét. Az élet sikereire és kudarcaira hatással vannak a múltban elkövetett tettek is. Ez eleve elrendeltségnek is tűnhet, de nem az. A lelki tettek mindig, minden nehézségből adnak kivezető utat.

Mi a karma büntetés vagy sors? Videón a karma tanítása

A karma titkainak további részleteit a lenti 32 perces videóban nézheted meg a Hinduizmus YouTube csatornáján. Leveles Zoltán hindu tanító meséli el részletesen, hogy mi a karma törvénye, hogyan működik és mi a karma célja.

Forrás:

https://hinduizmus.hu/bolcsessegek/karma-torvenye

 

 6,683 total views,  9 views today

Vélemény, hozzászólás?