szo. nov 26th, 2022
A karma típusai:

Ha valamely tragédia történik az életében, sok ember szívesen hivatkozik a karmájára. Ám ez nem egyértelmű, hiszen ha az általunk elkövetett bűnökért itt és most bűnhődnünk kell, akkor vajon miért történnek velünk jó dolgok is? Félreértés ne essék, a karmánkkal előbb – utóbb, azaz valamelyik életünkben szembe kell néznünk! A jelen negatív történéseiben is lehet és van karma is, de ha valaki rosszat tesz és bár elhessegeti, de önmaga előtt titkoltan is bűntudata van, az ekkor jövő sorspofonok NEM a karma büntetése, hanem egyfajta önbüntetés, amit a lelkiismeret generál a felettes elmén keresztül! A karmának több típusa van, mindegyikkel más és más életfeladatunkat tudjuk és kell ledolgoznunk. Most ezek közül mutatom be a legfontosabbakat.

A karma törvénye szerint az ember fejlettségétől függ, hogy a lélek mikor ölt testet, és mennyi ideig tartózkodik a túlvilágon, bardo állapotban (újjászületést megelőző átmeneti állapot). A régi bölcsek úgy tartották, hogy a fejletlenebb lelkek gyorsan inkarnálódnak, míg a fejlettebbek lassabban, vagyis hosszabb időt töltenek el bardoban, azaz átmeneti állapotban.

 

A terhességi (várandósági) karma:

Mielőtt a karma típusok elemzésébe kezdünk, nézzük a legfontosabbat. A karma törvényei szerint az anya karmikus feladata a várandósság alatt, mivel a magzat a fogantatás pillanatától emlékszik, így a gondolatai, a lelkiállapota, a cselekedetei, az érzelmei hatással vannak az embrióra, ezért kívánatos lenne, hogy tiszta, nyugodt, harmonikus és biztonságot adó környezetben éljen, és lehetőleg örömteli hangulatban legyen (örüljön a fogantatásnak). Ugyanis az örömteli (minimum jó hangulatú) állapotban generálódott gondolatok magasabb vibrációt vonzzanak, és ez kedvezően fog hatni a gyermeke lelki tulajdonságaira. Mint írtam is a magzat a fogantatás pillanatától emlékszik, ezért az anya gondolatai és tettei még testformáló hatással is vannak a születendő gyermekre.

A gyermekhalál karmája:

A karma típusai közül a legspeciálisabb és a legfájdalmasabb a gyermekhalálé. Sajátosan egyéni karmájuk van azoknak a lelkeknek, akik nem születnek meg, mert az anyukájuk elvetél, vagy ők egészen fiatalon, gyermekként távoznak a földön élők világából. A spontán vetélésről az a régi bölcsek véleménye, hogy a születni készülő lélek még nem készült föl és nem érett meg a földi életre, vagy azt látja, hogy nem megfelelőek a körülmények, ahhoz, hogy teljesíteni tudja a sorsfeladatát. Ezen esetek többségében később bekövetkezik a sikeres terhesség és a szülés is.

Más karmájuk van azoknak, akik gyermekként látszólag minden ok nélkül – például a halált megelőző betegség nélkül – távoznak az élők világából. Ebben az esetben megoszlanak a vélemények. Vannak, akik úgy hiszik, pl. jó magam is arra hajlok, hogy a gyermek korai halála a szülőknek, de elsősorban az anyának, illetve néha a közvetlen környezetnek a karmája és ezzel kíván a sors valamit megtanítani nekik, vagy ezzel törlesztik a karmájukat – részben, vagy egészében. De vannak, akik úgy hiszik, hogy ez a karmának a fajtája, mikor a léleknek az előző életéből maradt valami, amit nem tudott teljesíteni, ezért a mostani rövid életében teljesíti azt. Ám vannak, akik szerint a gyermek a halálával áldozatot vállal a szüleiért (bár én ezt erősen kétlem). Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, milyen áldozatot, ismernünk kell az egész család részletes történetét, és a horoszkópját is.

A karmával foglalkozók, egy része az anya előző életeivel hozza kapcsolatba a gyermek halált, ők azt vallják, valószínű, hogy az anya a korábbi életében nemcsak a saját gyermekével bánt rosszul, hanem a gondjára bízott gyermekeket is elhanyagolta és egykori tette most üt rá vissza. Ritkán, de előfordul az is, hogy mostani életben az a lélek születik le hozzá gyermekeként, akivel korábban szívtelenül bánt, bár most ragaszkodna hozzá, és imádja őt, de a korai halál karmikus büntetésből elragadja tőle.

Csupán csak érdekességként írom az alábbiakat, mivel jómagam erősen kétli azt!

A honi, karmával foglalkozók között kering egy eset, amit összefüggésbe hoznak egy hároméves kislány szomorú halálával. A kislány a hazai rendszerváltás után, akkor fulladt a folyóba, amikor nyilvánosságra hozták azt az ügynöklistát, melyben az apukája és az anyukája neve is szerepelt. Ők a legjobb barátaikat és kollégáikat, de még a közeli rokonaikat is besúgták. A kislány halála annyira megrázta a szüleiket, rokonaikat és az ismerőseiket is egyaránt, hogy elterelte a szülők korábbi besúgó voltáról a figyelmet, és ez a szégyenteljes cselekedet szinte nem is tudatosult azokban, akiket érintett.

A fogyatékkal születők karmája:

A testi fogyatékosság karmája szintén egy speciális karma, ugyanis a fogyatékkal élő emberek rendkívül nehéz karmát vesznek magukra, mert ők ebben az ugyancsak szomorú, ám különleges helyzetben egyszerre tanulnak és tanítanak is. Pl. megkísérelik a környezetüknek megtanítani a fokozottabb odafigyelést, a gondoskodást és az elfogadást. Az értelmi fogyatékossággal születők karmája esetén olyan magyarázatok is vannak, hogy ezek az emberek mély és intenzív belső életet élnek, bár ez kifelé nem látszik, és ez a lelkük számára erős tisztulást, fejlődést és emelkedési lehetőséget jelent. A fogyatékkal élő emberek esetén egyes ezoterikusok véleménye az, hogy ők most több élet karmáját is ledolgozzák, azért vállalták a jelenben a fogyatékkal való születés hátrányát. Egyes elméletek szerint, a jelenlegi élet testi hibái azért alakulnak ki, mert az illető, előző életében a törvényes rend ellen lázadt, vagy másokat olyan súlyosan bántalmazott, hogy fogyatékosok lettek.

Az orvos és betegének karmája:

Felettébb érdekes az orvos és a beteg kapcsolata, ugyanis a karma törvénye azt mondja, hogy bár mindenkinek szembe kell néznie előző élete – életei másoknak kárt, fájdalmat okozó tetteivel, de azokért különböző módokon fizethetünk. Pl. erre a következő: valaki korábban orvosi hibával kioltotta egy másik ember életét, de ezért többnyire nem akkor, hanem egy későbbi inkarnációban fog fizetni (a földi törvény általi fizetség a karmát nem érdekli, az nem mentesít!). Ilyenkor a karmikus fizetés módja lehet, ha az egykori „gyilkos”, a jelenben saját élete árán menti meg az egykori áldozatát. De az is gyakori eset, hogy a sors úgy rendezi a szálakat, hogy a korábbi életbeli gyilkos, most az egész életét régi áldozata mellett, kell, hogy töltse alárendelt helyzetben.

De gyakran van úgy is, hogy két egykor egymást gyűlölő ember, a jelenben, egy feltétlen bizalmat igénylő orvos-beteg felállásban találkozik. Ennek lereagálása, hogy ez esetben, hogyan, s miként rendezik a múltból fakadó karmikus számlát. természetesen nagymértékben függ a két ember fejlettségétől, akik a nagy tudattalanban meglévő előző életre tudattalanul rá – rá éreznek. Pl., ha az orvos lelke magasabb fejlettségi fokon van, akkor nem tudja meggyógyítani azt a betegét, aki egykor ugyancsak ártott neki. Amennyiben a két ember között a karmikus kapcsolat felettébb súlyos, akkor az is előfordulhat, hogy az orvos műtét közben, akaratlanul a halálát okozza egykori gyilkosának – ez esetben a sors úgy rendezi, hogy az orvost felmentse a földi bíróság.

Ismét egy példa: mely orvos – beteg és gyógyszerész hármasnak a különleges karmikus esete. Történt, hogy bár az orvos tökéletes diagnózist állított fel, és a probléma kezelésére felírta a legmegfelelőbb gyógyszereket, ám a gyógyszerész – akaratlanul hibásan olvasta a receptet, és olyan gyógyszert adott ki, ami a beteg halálát okozta.

A dolog furcsasága az volt, hogy a gyógyszerész mindig is retteget attól, hogy egyszer hibázni fog, és azzal valakinek a halálát fogja okozni, ezért a gyógyszer kiadása előtt többször is ellenőrzött minden receptet (ezek az esetek saját sorsunknak a megsejtései, találkoztam személyesen is hasonlóval!). Nem is hibázott soha, csak pont, ott és akkor, azt az egyetlen receptet olvasta hibásan, és nem is ellenőrizte azt. Az eset utólagos vizsgálatakor a két személy horoszkópjának a vizsgálata, valamint a karmával foglalkozók egyöntetűen arra a megállapításra jutottak, hogy a három ember között különleges karmikus kapcsolat volt. Egy korábbi életből az orvos a beteg „adósa volt, és ő most jól diagnosztizálta annak a betegségét és a legjobb gyógyszereket írta fel neki. Ellenben a karma és a sors a gyógyszerészt, most azzal hozta össze, akinek ő egykoron az áldozata volt. Itt a sors úgy rendezte az egykori tettes kiegyenlítetlen számláját, hogy a patikust figyelmetlenné tette, aki így bár akaratlanul, de az ő halálát okozta.

Vezetői karma:

A karma nagyon súlyos mértékkel mér mindenkinek, aki vezető, irányítói pozícióban volt – van, és hivatalánál fogva intézi mások sorsát. Aki így mulaszt, vagy akaratilag teszi alárendeltjei életét indokolatlanul nehézzé és lehetetlenné, arra a későbbiekben kíméletlenül lesújt! Szinte minden munkaadónak és vezetőnek többé-kevésbé módjában áll beosztottjaival, munkásaival és népével jót cselekedni, emberségesen bánni és gondoskodni róluk illetve a családjukról is. Itt és most rajtuk múlik, hogy ezt megteszik, vagy elmulasztják, illetve az is, hogy visszaélnek e a hatalmukkal, és/vagy alkalmazottjaikat, népüket, kétségbeejtő helyzetbe vagy a halálba hajszolják! Nem árt tudni, hogy ezek a tettek a karma törvénye szerint már a jelenben is visszahatnak rájuk, és a zsarnokoskodó, basáskodó vezetők későbbi élete nagyon függ az egykori tetteitől! Vagyis vezetőként megalapozzák azt, hogy szerencsés életük lesz e, vagy tetteik balsors formájában ütnek hozzájuk vissza!

A szerelmi karma:

Az első pillantásra fellobbanó szerelem, nem más, mint a korábbi életekben be nem teljesült szerelemnek a karmája. Mikor a két ember megpillantja egymást, bár tudattalanul, de villámcsapásként hasít beléjük annak felismerése, hogy anno hiába szerették egymást, mégsem lehettek egymásé. *A karmával foglalkozók szerint ezek a kapcsolatok a jelenben általában beteljesülnek. Az egyik legnehezebb és legelkeserítőbb szerelmi karma az, mikor az egyik fél szerelmes és kapcsolatot kezdeményez, a másik pedig ellenáll annak. Mindez azért történik, mert a kezdeményező szerelmes még érzi, hogy előző életből „adósa” a másiknak, és a karmájuk feloldásán dolgozik. Az adósság oka lehet be nem teljesült szerelem, de az is lehet, hogy a kezdeményező hűtlen volt, vagy hibázott, vagy egy se veled – se nélküled kapcsolat volt az övék, és ezt itt és most szeretné jóvátenni, azaz szeretné törleszteni a karmáját és oldani a karmikus köteléküket.

Ám a másik ellenszegül, mert ő úgy érzi, nekik már nincs közük egymáshoz. A környezetük ilyenkor úgy vélekedik, hogy a szerelmes kötözni való bolond, mert olyan kocsi után fut, amelyik nem veszi fel, vagy ha a szerelmes volt anno a vétkes, akkor most mindent megtesz a másikért, és hagyja, hogy az kihasználja. Ám a környezet most is tévesen ítél, mert ez nem kihasználás, mivel a szerelmes most próbálja mindazt jóvátenni és odaadni, amit az előző inkarnációban elmulasztott. Mint írtam is, teszi ezt azért, mert egyrészt ő még szereti a másikat, másrészt szabadulni szeretne ebből a kötelékből. Az ilyen karmikus kötődés előfordulhat egy a sors és a másik fél akarta ellenére történő szerelmi kötés alkalmával is!! (ezért NEM vállalok szerelmi kötést!!)

Jó magamnak és a karmával foglalkozó spirituális kollégáknak erről az a véleménye, hogy az ellenszegülő fogadja el a közeledést, mert csak így tud mielőbb szabadulni ebből a karmikus kötődésből! Hiszen ha ezt teszi, akkor duplán nyer, mert közben a szerelmes fél meg fogja tanítani neki a feltétel nélküli szeretetet, és az elfogadást. Ha ez sikerül, akkor, valószínű, hogy ez a karma hamar kiégethetővé válik, így a kötődés megszűnik, és nem találkoznak többet egymással.

Nem árt tudni azt sem, hogy egy szerelmi kapcsolatnak nem csak egy harmadik fél érkezése, vagy a köznyelv szerinti egymás megunása vethet véget, ugyanis ezek az esetek is akkor következnek be, ha már a felek nem tudják egymást fejleszteni, és a spiritualitás útján nem tudnak már egymás kezét fogva haladni, ez esetben a kapcsolatnak sorsszerűen vége lesz.

(*A beteljesülést nem kell és nem szabad akként értelmezni, hogy a két ember között kialakul egy holtomiglan – holtodiglan tartó harmonikus kapcsolat, általában csak egymásé lesznek egy ideig!!)

A hitvesi karma:

A hitvesi, azaz házastársi karmának az egyik típusa az, melyben a házastársakat a sors az előző életbeli harcba torkolló nézeteltéréseik miatt a sors és a karma újra egybefűzi, azért, hogy végre békét kössenek egymással. Ám ezek sajnos olyan házasságok, amelyek megcsalással, gyűlölködéssel vannak és lesznek tele. Ezekről az emberekről, a karmájuk elemzése alapján kiderült, hogy időről – időre és életről – életre találkoznak, és végül mindig összeházasodnak, így a problémáik is újrakezdődnek, aztán elkövetik azt a hibát, hogy a problémák megoldása helyett elválnak (ez ma főként divatos megoldás!). Ám jobb, ha tudják a felek, hogy a karmikus kapcsolatukat csak akkor tudják lezárni, és a végeláthatatlannak tűnő újbóli kapcsolataikat akkor tudják befejezni, ha bármennyire is nehéz és gyötrelmes is a viszonyuk, megkísérelnek kompromisszumot kötni és a problémáik legalább részleges megoldása mellett együtt maradni.

Továbbá a jelenben megkísérelik elsajátítani mindazt, amit a sors és a karma a másik által tanítani akar nekik. Ha ezt teszik, akkor a következő életeikben nem kell és nem fognak (társként, szeretőként) újra találkozni. Persze ez csak akkor és addig érvényes, amíg brutalitásba nem fullad a kapcsolat, ha fennáll ennek a veszélye, akkor jobb azonnal elválni, mielőtt súlyosabb karmát csinálnak maguknak!

A hitvesi karma és a karma egy másik, ám nagyon szép típusa az, mikor a megismerkedésük után szinte csak jó dolgok történnek a párral. Majd minden karmával foglalkozó azon a véleményen van, hogy ezek az emberek, korábbi életeikben, hosszú, boldog házasságban éltek egymással. A két ember karmikus kapcsolatának akkor sem lesz vége, ha valamelyik fél előbb meghal, ugyanis ez esetben bevárják egymást odaát. Az említett karmikus hitvesi kapcsolatnak akkor lesz vége, ha már nem tudják egymást fejleszteni, és a spiritualitás útján nem tudnak már egymás kezét fogva egyszerre lépni. Vagy az egyik fél befejezte földi pályafutását, azaz nem inkarnálódik többször, hanem beolvad az isteni miliőbe.

 

Budapest 2020-01-27
Sámuel jós, numerológus & terapeuta

 5,056 total views,  6 views today