szo. nov 26th, 2022

Gabriel üzenete – 2021.12.05. vasárnap

Kedves Magyarok!

Kedves Nők és Férfiak!
Kedves Magok!

Gabriel vagyok, Gabriel Szankz. A szeretet nyelvén beszélő és író kedves férfi, aki mindig a béke és a szeretet nyelvén próbál megnyilvánulni. Szavaimat Istennek és Jézusnak köszönhetem, akik táplálnak szeretettel és irányítják kezemet és gondolataimat a megfelelő tanítás közreadásában.

Mai levelemben a béketűrésről, a békés megnyilvánulásról, a béke fenntartásról, a szeretetről és a kedvességről, a negatív és pozitív emberekről fogok írni nektek. Mint ugyebár tudjuk, hogy vannak negatív és pozitív emberek itt a Földön. Gyakran egy háztartásban is van, több negatív ember és pozitív ember. Akár egy családi viszonyba is összehozva. És ilyenkor sajnos a negatív családtagot a pozitív beállítottságú ember, el kell, hogy viselje a családban. A megoldás a békességre hajlás. A szeretet nyelvén. A negatív családtag gyakran felemelheti a hangját és ez által energiát lophat a pozitív beállítottságú családtagtól. Ilyenkor mindig vonuljunk félre a másik szobába és ne engedjük, hogy energiát lopjon tőlünk és tönkretegye a napunkat. Ha már végleg ott kell maradnunk a közelébe akkor a karunkat fonjuk össze és zárjunk. A lábainkat is keresztezhetjük. Mindig álljunk ki magunkért és a dolgainkért. De nem hangos szavakkal, hanem értelmes, kedves, szép szavakkal. Mondjuk meg a negatív embernek, hogy ott fogod hagyni ha nem emberi módján beszél veled. Vagy azt is mondhatjuk neki, hogy ne emelje fel a szavát, mert azzal semmit nem fog elérni. Sajnos úgy érzékelem, hogy negatív emberből több van a Földön mint pozitív emberből. Jézust is kifogták a negatív emberek és megfeszítették. Most is, mint szoktam a Bibliából fogok neked idézni ezzel kapcsolatosan.

A Biblia ezt mondja:

Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
(János, 15:19)

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
(János, 15:16)

Jézus követői kiválasztottak, Ő a szeretetet és Isten választják. De vannak hamis, álszent Jézus hívők is akik csak neve, hogy járnak Istentiszteletre. De belül romlottak, mert:

A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.
(Máté, 12:35)

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.22
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!23
(Máté, 6:22-23)

Vannak a békességre igyekezők és békesség fenntartók, akik azt akarják, szeretet és harmónia legyen köztünk. Ilyen emberek szelídek és barátságosak:

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
(Máté, 5:5)

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
(Máté, 5:9)

Isten azt akarja, hogy békében, szeretetben éljünk. Ne tapossunk át más embereken és ne vegyük őket semminek. Próbáljuk Jézusi példát követni, aki maga volt a Szeretet és a Békesség. Ő az, akinek a példáját kell, hogy kövessük és békében kell lennünk embertársainkkal. Jézus elhozta a szeretetet és a megbocsátást is. Ő nélküle semmik vagyunk. Jézuson keresztül eljuthatunk Istenhez, a mi Teremtő Atyánkhoz.
A mai emberekből eltűnt a szeretet, a kapzsiság, a pénzimádat van helyette, a másik embereken való átgázolás a pénzért. Azért, hogy megvalósítsuk álmunkat és a vágyainkat elérjük. Pedig a vágy nélküliséget kellene elérnünk. Amiben megállnánk, és nem hajhásznánk a pénzt, nem sóvárognánk utána. Nem kívánnánk, és nem függenénk tárgyakhoz, és nem újból és újból dédelgetnénk tovafutott álmainkat.

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;19
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.20
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.21
(Máté, 6:19-21)

Sajnos a pénzért átgázolunk embereken és meg is sérthetjük őket. Kiabálunk velük és megbánthatjuk őket, csak azért, hogy mi győzedelmeskedhetjünk és nekünk legyen igazunk.

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.
(Lukács, 6:31)

Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
(Máté, 5:8)

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
(Máté, 6:24)

Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?3
Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van?4
Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!5
(Máté, 7:3-5)

Eljutottunk odáig, hogy a negatív embereket, nem vagy kevésbé lehet megváltoztatni. És előlük csak kitérni lehet. Mert valaki Istent követi vagy pedig a Mammont:

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
(Máté, 6:24)

Te kit követsz?

Bízzunk benne, hogy még megélhetjük azt, hogy a szelídek örökségül bírjuk majd a Földet:

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
(Máté, 5:5)

Zárom levelemet. Annyit kérek, hogy ne harcolj a negatív emberekkel. Szeresd őket, adj nekik szeretetet, ha már szeretni nem tudod őket akkor próbáld meg ott hagyni őt. Kívánom, hogy légy boldog és minél több szeretetet tapasztalhass meg. Fordulj még többet imáidban a JóIstenhez, mert ha folyamatosan ápolod a kapcsolatot vele, annál több szeretet lesz a szívedben és lelkedben. Békében és szeretetben fog tündökölni, amit senki el nem vehet tőled. Légy mindig közel Istenhez és szeresd őt teljes szívedből. Áldásom rád, kedves embertestvérem. Az Úr Jézus oltalmazzon téged, vegyen karjaiba téged és adjon néked békességet. Jézus legyen őriző pásztorunk és vigyázzon ránk. Áldás, Szeretet és Fény Neked Drága Embertestvérem. Az Úr Áldjon téged!

Alázattal és Szeretettel: Gabriel Szankz

Főkép forrása:

www.pinterest.com

 

 2,452 total views,  6 views today