szo. nov 26th, 2022

Gábriel üzenete – A Biblia Rejtelmei

Kedves Magyarok!
Kedves Magyar Nők és Férfiak!
Kedves Magok!

Gábriel vagyok, egy szerethető ember aki, a szeretet nyelvén próbál beszélni és tanítást adni.

Mai üzenetemben arra fogok koncentrálni, hogy az Isteni sugallatokra támaszkodva, mostani tanításomat átadjam. Mint tudjátok 2000 évvel ezelőtt Jézus a Krisztus itt járt a Földön és rengeteg tanítást átadott nekünk. A Bibliában is vannak tanításai, de ezek a tanítások nem mind tőle származnak. Akkoriban sok próféta volt, és azokban az időkben nem féltek annyira az emberek mint most. Istennel közvetlen kapcsolatuk volt és angyalok is jelentek meg, akkor és rengeteg megmagyarázhatatlan történet volt, akkoriban. Sajnos a Teremtő Isten, I.U. 2000-es évektől kezdődően kiment a “divatból”, és egyre többen tértek át a pénz hajhászatra, és csak a napnak élnek. Kizsákmányolás van, az emberek eltávolodtak a Teremtő Istentől és mindent megtesznek azért, hogy vágyaikat kielégítsék. Az Istenhit sajnos, nem divat. Miért? Mert tudják az emberek, hogy az Összes Vallás hazugságokra épülnek. Minden vallásban más szabályok vannak, valamelyik pap házasodhat, valamelyik papnak több felesége lehet. Valaki ehet húst, valaki nem. Ha a Teremtő Istennek, törvényei lennének, nem mind ugyan azok lennének?

A Szent Bibliához, amihez rengeteg vér tapad, mert a papok megáldották a háborúkban menni készülő öldöklő embereket és a Teremtő Istent kérte, hogy adja áldását a népére. A Szent ami nem szent, mert mint mondottam összelopták, “összekovácsolták”, sziszi-fuszi munkával egyesítették a régi tudásokkal. Kiválogatták és kiszemezgették mindent belőle, ami valóban igaz tanítás lenne. A Bibliát rengetegszer átírták, kivettél az rengeteg angyal tanítást és a reinkarnáció tanításait, amit Jézus tanított. Összemosták a régi tudásokat amik nem mindig voltak jók. Biztos te is megfigyelted, hogy az Ószövetségben egy fenevad Isten van, aki ha megjelenne Mózesnek meg is támadta volna.

“És lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt ölni.” (Mózes II. könyve 4. rész, 24. vers)

“Vitéz harczos az Úr; az ő neve Jehova.”(Mózes II. könyve 15. rész, 3. vers)

Ne hagyd, hogy félrevezessenek, hallgass mindig a lelkedre, a megérzésedre az sose csap be. Sajnos az emberek, rájöttek, hogy szinte az egész szentírás át van írva és a papok hazudnak. Nekem van egy 1905-ös Bibliám, az teljesen más nyelvi összetevőkkel van íródva, régi magyarias nyelven. Gondolj bele, akkor 2000 évvel ezelőtt, hogy beszéltek az emberek, ha már az 1905-ös Biblia Ószövetségét én se teljesen értem.

Az Ószövetség harcos Istenét és az Újszövetség Istenét egyesíteni akarták. Pedig az Újszövetségben Jézus egy szerető Istenről tanít, míg az Ószövetségben egy bosszúálló, embert gyilkoló és támadó vérszomjas Jehova Istenről beszél.
Sokan elkezdik olvasni a Bibliát és érzik rajta, hogy nem igazság. És leteszik. Az ember azért érzi, hogy mi az igazság. Főleg a Nők. Az Újszövetségben, egy féltőn szerető igazi szerető Istenről beszél.

Jézus így beszélj a Teremtő Istenről: “Isten mindenben és mindenütt jelen lévő, Ő a mindenség forrása. Ő az Egyetemes Igazság, Ő a Teremtés, Ő a Teremtő és Ő az Igazság és Jóság Egyben”. Részlet egy apokrif iratból.

Minden amit Jézus tanított, az egyetemes igazság volt. Mindent amit tanított az valóban igazság volt. Jézus valóban meghalt a kereszten. És tényleg Ő volt a Szabadító. Meghalt a mi bűneinkért a kereszten. Nagyon sokáig élt, miután levették a keresztről és feltámadt, tovább prédikált és járta a világot. Nem született gyermeke (mint azt a legtöbb folyóiratban volt és tanítják), nagyon sokat tanított és mindenkit meg akart győzni, hogy Isten gyermekei vagyunk, és mindannyian Istenek vagyunk. Mindent megtanított ami a JóIsten sugallt neki. Mert Ő volt és lesz is, maga a JóIsten jobb keze. És azt mondta aki Ő-t látta, az látta a JóIstent is.

Isten maga a Szeretet és maga a Jóság egyben, minden Ő belőle van. Ő úgy keletkezett, hogy volt a sötétség és megjelent egy pontban. Felosztotta magát kisebb részekre és örömöt lelt magában. Tapasztalni akart és mindent meg akart “ízlelni” amit teremtett. Ő a lehetetlen megtapasztalásokat is véghez akarta vinni. Mivel Ő egymaga, mindig tudta, hogy minden Ő. Mert először Ő volt először. Megtapasztalta a Jó és Rossz részét is. Istenben minden benne van. De Ő a Szeretetre törekszik, tudta, hogy nem árthat magának, mert minden az Ő része. Mindenben saját magát látta, és örömét látta benne. Istennek van egy Jó és Rossz Oldala. Különválasztotta magát, és a rosszt és a jót is. Kivette magából a rosszat és Ő csak a JóIsten lett. Felosztotta magát és a rosszat száműzte magából. A valódi szeretet. Mindenben örömöt talált. Mindenben szerette magát, mert tudta, hogy az belőle van. És csak mosolygott rajta. Mindenben látta Önmagát. Mindenben szerette magát látni, más formában és alakban, mert tudta, hogy az Ő egymaga. Szerette magát, mert mindenben élvezte, azt, hogy megtapasztalhatja másik lényét és felfogását. Mindenben szerette azt, hogy új létformát, hozott létre. Mindenben látta Ő magát, saját magát más aspektusból. Mindent szeretett, élvezte hogy alkothat és teremthet végtelenségig.

Végtelenségig megtapasztalhatja Önmagát. Más más aszcendensből és látóképből tapasztalhatta meg magát. Látta azt, hogy nem tudnak neki ártani, mert Ő saját maga, csak felosztotta magát. Hagyta, hogy élvezze saját magát, más aspektusból és forrásból. Szóval a Teremtő Isten Ő csak a Jóság és a Szeretet és nélküle semmi sem létezhetne. Te Is belőle vagy. Mindannyian belőle vagyunk. Fel tudod fogni???

Szeret mindannyiunkat és támaszt ad a nehéz időkben, imádkozni kellene hozzá, mert Ő a Mindenható.
Ha többen összegyűlünk és Ő hozzá imádkozunk, hogy segítse meg és gyógyítsa meg a lelkünket és a testünket és ha hiszel benne és hálát adsz akkor valóban, meg fog segíteni. Mert Ő a Jóság, a Szeretet, az Igazság, a Tett, a Gondolat, az Élet, és Mindennek a Forrása.

Adj mindig hálát a JóIstennek, ne könyörögj és ne esdekelve kérleld, mert a “Te Fiad se térdel le előtted”.
Higgy és Imádkozz mindig, saját szavaidból és szívedből,
mert Te Is “Isten” vagy (“TE IS TEN, “TENMAGAD” VAGY”).

Az Ő darabja.

Zsoltárok könyve 82. rész 6-8. vers így fogalmaz:
6Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: (Ján 10,347Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. 8Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek. (2Móz 10,13)

Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok? (János 10:34)

Köszönöm, hogy elolvastad és időt szántál rám, egy év múlva gyere vissza és olvasd el újból a Gabriel Üzenetei között a www.magyarokvilaga.hu oldalon.

http://www.magyarokvilaga.hu/gabriel-irasai/

Köszönöm, hogy vagy és hogy tapasztalhatunk. Te is én vagyok, amit egy másik aspektusból közelíted meg a valóságot. Neked is igazad van és lehet is. Mert mindenki más megvilágításból lát rá a dolgok menetére. Szeretetemmel Ölellek. Köszönöm, hogy velem voltál ez idő alatt és meghallgattál.

A Teremtő Isten áldását kívánom életedre és adja a JóIsten,
hogy felnyissa a szemedet és lásd meg az igazságot.

A Teremtő azt Üzeni, ébredj és keresd az igazságot! Ne az újságokban, hanem magadban, legbelül. Érezd a lelked, hogy mit súg és mit üzen neked. Kövesd a szíved, mert Benne lakozik a Teremtő Isten, Jézus, Szűzanya és mindenki!

Áldott légy kedves embertársam és felem, egyaránt. Légy áldott mindörökké a Teremtő Isten Jóvoltából. Adjon neked, békességet, szeretetet és bölcsességet, a szívedbe és elmédbe egyaránt.

A Bőség Áldását kívánom életedre, mind anyagiakban, mint egészségileg, mint párkapcsolataidban és mind tudati fejlődés szempontjából. Légy áldott és a Teremtő Isten vegyen oltalmába és karjaidba téged. Ápoljon és takarjon be szeretetével és adjon néked békességet.

Áldás, Áldás, Áldás életedre!

Szeretettel: Gábriel Szankz

 

Bővebben a Bibliáról:

Zsinatok, amikben átírták, átfogalmazták a Bibliát. Jézus evangéliumát kivették, kik voltak ők akik akik Jézus szavait csak úgy kiválogatják és kidobják a “kukába” vagy szortírozzák az miért az Ördögtől valók? Mondaná egy pap!

Itt az összes zsinat fel van sorolva, bele lehet nézni az alábbi linken, és vannak benne tartalmak is.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsinat

 

A katolikusok, az ortodoxok és a miafiziták által elismert zsinatok

A katolikusok és az ortodoxok által elismert zsinatok

Kizárólag katolikus zsinatok


Források:

www.shutterstock.com

www.wikipedia.hu

www.pinterest.com

 

 3,103 total views,  9 views today