szo. nov 26th, 2022

A reiki egy japán összetett szó, melynek jelentése “univerzális életerő energia”. Gyógyászati megközelítésben egy olyan energetikai módszer, melyet alkalmazva az univerzum energiája irányítható, gyógyító hatású energiává alakul át, melyet különböző betegségek megelőzésére és gyógyítására használhatunk fel.

Önkezelés videó:

 

A Reiki egy természetgyógyászati módszer, transzcendentális iskola, ezoterikus beavatás, ősi módszer, amely csak a XX. században vált elérhetővé az átlagemberek számára. Olyan tudás, amelynek megszerzésért valaha vagyont, karriert, családot hátrahagyva kolostorba vonultak az emberek. Egyetemes küldetése az emberiség szellemi szintjének emelése, fejlődésének elősegítése. A Reiki nem vallás – világnézetre való tekintet nélkül működik, hívőknél és ateistáknál egyaránt, nem ellentétes egyetlen vallás vagy felekezet tanításaival sem.

A Reiki az Isteni energiákat használja gyógyításra, s egyfajta közvetítővé válik. Az univerzális energiák segítségével képes gyógyítani önmagát, s másokat. Bár a Reiki gyógyító energiák közvetítésével dolgozik, mégsem képes élettelen tárgyakat működésbe hozni, hiszen az Isteni energia intelligens, és csupán az élők (emberek, növények, s állatok) gyógyítására szolgál. A Reiki energiája nem azonos a természetgyógyászok által használt bioenergiával. A bennünket körülvevő energiaóceánban a bioenergia – a fizikai test éltető ereje – a legalacsonyabb, míg a Reiki az Univerzum legmagasabb rendű (isteni) megnyilvánulásai közül való, amelynek közvetítésére különleges behangolások után válik képessé a jelölt.

A Reiki az emberre a test–lélek–szellem teljességében hat.

A gyakorlat egy részét, a reikis kézrátételt az Egyesült Államokban a kiegészítő és alternatív orvoslások egyikének tekintik. Ekkor a technika gyakorlója – meggyőződése szerint – „gyógyító energiát” közvetít a tenyéren keresztül a kezelésben részesülő számára. A reikivel kezelők a gyógyulást a csí (univerzális életerő) létezésével és jótékony hatásával hozzák kapcsolatba, mindazonáltal sem a csí, sem bármilyen, a csít irányító mechanizmus létezése nem bizonyított. Klinikai vizsgálatok sem támasztják alá a reiki hatékonyságát vagy felhasználásának javallható voltát egy betegséggel kapcsolatban sem.

Reiki

jinjang

reiki (霊気 vagy レイキ, ejtsd: rejki) japán szó, amely “univerzális életenergiá”-t jelent, a csi-kung buddhista változata. Az alapszót két összetevőjére bontva „Rei” és „ki” a japán abc e jeleinek definíciója szerint a „Rei” kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és eszencia. A „ki” a létfontosságú életerő energiája.

Mikao Usui

A Reiki egy spirituális gyakorlat, melyet Mikao Usui japán szerzetes fejlesztett ki 1922-ben. Régen csak a kiválasztottak léphettek erre az útra, ma már azonban mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy elsajátítsa az ősi gyógymódot, mely nem csak a fizikai problémák kezeléséhez nyújt hatékony segítséget, de a félelmet, s a depressziót is megszünteti, valamint megvéd a káros környezeti hatásoktól. Dr. Mikao Usui japán teológia professzor a XIX. század végén életét tette arra, hogy megtalálja, miként gyógyította meg Jézus a betegeket. A Kurama-hegyen történő három heti bőjt és meditáció után, a reiki hagyomány szerint, Usui egyfajta „kimeríthetetlen forrású energia segítségével történő gyógyítás” képességében részesült. Rendszerét ma Reiki Usui Shiki Ryoho, azaz Univerzális Kozmikus Életenergia Usui-féle Természetes Módszereként ismerjük.

Tibetben már évszázadokkal ezelőtt is alkalmazták a Reikit, ez a tudás azonban szinte teljesen feledésbe merült. Később, az 1800-as évek végén egy japán doktor fedezte fel újra a módszer. Dr. Usui egy buddhista kolostor mélyén lelt rá a Reiki szanszkrit nyelvű szimbólumaira, azok jelentése azonban számára ismeretlen volt. A szimbólumok megfejtéséhez a meditációt választotta. 21 napon át meditált Kuriyama hegyén, s végül ráébredt a szimbólumok használatának módjára. Az univerzális energia által beavatást nyert, s átérezte, hogyan használhatja az energiákat gyógyításra.

Usui később számtalan embert gyógyított meg teljesen ingyen. Azonban hamar rájött, hogy az emberek nem értékelik a számukra tett szívességet, továbbra is folytatják helytelen életmódjukat, s így a betegséget sem kerülik el. Usui megértette, hogy csupán azt becsülik meg, amiért meg kell fizetniük, így később mindenkitől kért egy kisebb fizetséget- mindenkitől azt, amit megengedhetett magának. Sajnos ma sincs ez másként; amíg valaki teljesen egészséges, nem tudja értékelni ezt a hatalmas kincset.

jinjang

Az univerzális Reiki energia

A Reiki nem homeopátia, de nem is a megszokott gyógymódok egyike. Különbözik minden mástól, s az univerzális életenergiából merít erőt a gyógyításhoz. Egy különleges tudás, melyet ma már nem csak a kiválasztottak, de bárki elsajátíthat. A Reiki egy gyógymód, mellyel magunkon és másokon segíthetünk. A Reiki egy kézrátételes ősi gyógymód, mely az univerzális életerőre épül. Oda áramlik, ahol az illetőnek a legnagyobb szüksége van rá. A Reiki energiát közvetítő egy csatornaként működik, akin keresztül az energia a kezelt személy testébe áramlik.

A Reiki a szeretet hálózata, amely az univerzális energiára épül. A Reiki segít, hogy megismerjük magunkat és rátaláljunk helyünkre az univerzumban. Valamennyien ezzel az egyetemes életerővel születünk, mivel ez maga az élet energiája.

Az embereket általában akkor is vonzza a Reiki, ha nagyon keveset tudnak róla. A Reiki híre szájról szájra, az ismeretanyag pedig mesterről tanítványra terjedt. Az utóbbi években azonban egyre elterjedtebbé vált, és az emberek barátoktól, ismerősöktől vagy a médiából hallanak róla, s így jutnak el egy Reiki tanfolyamra vagy egy terapeutához, akitől kezelésben részesülhetnek. A Reiki egyébként mindig akkor jelenik meg az életünkben, amikor a legnagyobb szükségünk van rá.

Mindannyiunk rendelkezik Reiki energiával, ez az Egyetemes Életerő Energia, mely születési jogunk. Ami a Reikit más gyógyító módszerektől megkülönbözteti, az a behangolási folyamat, mellyel a tanítvány a különféle Reiki tanfolyamok egy-egy szintjén találkozik.

Reiki

Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatának felgyorsítását segíti mágneses energia átadásával. Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki behangolásokat, a fizikai és éteri test magasabb rezgésszintre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (más néven csakráit), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő-energiát tudjon magán átáramoltatni és azt megfelelő rezgésszinten tartsa.

A Reiki, akárcsak több más természetes gyógyító folyamat, energiákat használ. A mindennapokban adunk, s kapunk energiát. Amikor szeretettel fordulunk egy családtaghoz, vagy baráthoz, saját energiánkat osztjuk meg vele. A Reiki azonban az Isteni, univerzális energiát közvetíti azok felé, akiknek valamilyen testi, vagy lelki probléma miatt enerigára van szüksége. A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. A kezelő soha nem merül ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik benne.

A Reiki öt alapelve:

1. Ma nem táplálok haragot
2. Ma nem aggódom
3. Ma hálás vagyok
4. Ma keményen dolgozom magamon
5. Ma mindenkit szeretek, s tisztelek

jinjang

A Reiki kezelés

Sokan hallottunk már a kézrátétellel történő gyógyításról. Bár ez a módszer ősi, és az energiák átadásán alapul, sokan még mindig kételkednek benne. A Reiki használata során is hasonló módon történik a gyógyítás. A gyógyító energiát ad a beteg, vagy rosszul működő testrészeknek. A kezelés során nem saját energiáit adja át, hanem mintegy csatornaként az univerzális energiákat közvetíti.

Reiki

Gyakran illetik az Isteni energiát az “intelligens” jelzővel. Ez többek között annak köszönhető, hogy az energiák pontosan ott hatnak, ahol az szükséges. Ha egy testrész nem szenved energiahiányban, akkor sem kell attól tartani, hogy kárt okoz, hiszen a fölösleges energiák egyszerűen megszűnnek.

A Reiki használata során fontos szerepet kap a szimbólumok használata. Usui mester számára még nem okozott problémát a különböző energiák elkülönítése és fókuszálása, tanítványai számára azonban már nehézséget okozott e feladat, hiszen ők nem maguktól ébredtek rá az energiák jelentőségére, csupán megtanulták azt. Emiatt ma is sok szimbólumot használnak a gyógyítás során, melyek mintegy eszközként segítenek az egyes problémák orvoslásában.

A teljes Reiki kezelés életenergiát visz be a szervezetbe, beindítja a test természetes öngyógyító mechanizmusát és egy méregtelenítési folyamatot, átfogóan regenerálja a szellemi test finomanyagában lévő energiapályákat. Katalizálja, mozgásba hozza a test energiáit, sok esetben nagyon gyorsan állítja helyre a terhelhetőséget, lehetővé teszi a szervezet számára, hogy harmonikusan hasznosítsa a kiváltott gyógyító reakciókat.

A Reiki megfelelően támogathat minden természetes gyógymódot.

Ami a Reiki kezeléshez szükséges

A Reiki kezeléshez a páciensnek kérnie kell a gyógyulást és a gyógyításért energiacserének kell létrejönnie. A kezelések időbeni ütemezésére és időtartamára is vannak szabályok, de sokszor hagyatkozhatunk itt is megérzéseinkre. A Reiki kezelés kisnotesze és a Reiki etikett összefoglalja, hogy mikre érdemes figyelmet szentelni.

A kezelendő személynek kérnie kell a gyógyulást. Kérésével a kezelendő személy tudatos elhatározást tesz, hogy létének állapotáért felelősséget vállal – vágyik a változásra, vágyik a gyógyulásra. Nem a gyógyító dolga, hogy ott próbáljon segíteni, ahol nincs szükség a gyógyulásra. Az embernek nem kellene drága idejét és energiáját azokra pazarolni, akiket ez nem érdekel vagy nincsenek felkészülve ennek befogadására. Ez a szabad akarat jogának megszegése.

A gyógyító energia az Univerzumhoz, Istenhez tartozik. Azonban energiacserének kell lennie a gyógyítás idejéért és szolgálatért. Azonkívül nem helyes, hogy valaki lekötelezett legyen a nyújtott szolgálatért, ezért a kezelendő személy az energia különböző formáit megosztja megszabadítva magát a kötelezettségtől. Ez a csere az energia fogalmából bármi lehet, hívhatjuk pénznek, mint ellenszolgáltatás a páciens és a Reiki gyógyító között.

A Reiki gyógyító szakmai szinten, felajánlva gyógyító szolgálatait, egy díjat szab meg. A díj a szolgáltatás értéke, mely figyelembe veszi az emberi gondolkodás konkrét realitását. A jólétnek éppúgy van értéke, mely végtére az érdemesség érzését és az egészségi állapotukban történő változást kereső emberek önszeretetét tükrözi.

Kell-e hinni a Reikiben, hogy használjon a kezelés?

A Reiki nem vallás, világnézetre való tekintet nélkül működik. Feltétele viszont, hogy az aki kéri az energiát, legyen nyitott a befogadásra, és az aki Reiki csatornaként energiát hív le és közvetít – hajlandó legyen eddi­gi életén pozitív irányban változtatni, a változásért tudjon áldozatot hozni.

Milyen gyakorisággal történjenek a Reiki kezelések?

Kezeld magad Reikivel mindennap, hogy feltöltsd életerődet. Fejlődést, változást és szellemi imádságot hoz életedbe. Egy-egy pozíció általában 2-3 percig tartson, a problémás területeket lehet tovább is kezelni természetesen. A teljes Reiki kezelés 45 perc, ez gyerekeknél, időseknél 20 percre módosul. A rövid kezelést ülve, széken végezzük, ez általában 25-30 perc, az önkezelés pozícióit alkalmazzuk.

A kezdő terápiás foglalkozás egymást követő 4 nap legyen – a kezelések között ne legyenek hosszú kihagyások, folyamatos legyen a kezelési ciklus. Ez elősegíti a méregtelenítést és a krónikus problémákat akut állapotba hozza. A Reikit általában a hatás érdekében kúra-szerűen kell alkalmazni. Javasolt a 15-30 alkalom a probléma súlyosságától függően. Kezdetben lehetséges, hogy a tünetek romlanak, és javulás csak ez után lesz tapasztalható. Később elegendő 1-2 kezelés.

A Reiki kezelés kisnotesze

– kezelés előtt és után mindig moss kezet
– gyújts egy gyertyát, füstülőt
– használj bátran meditációs, relaxációs zenét a kezelés alatt
– kérdd meg a pácienst, hogy szemüvegét, cipőjét, esetleg óráját és ékszereit vegye le, övét lazítsa meg, a többi ruházatát természetesen magán tartja
– se a te, se a páciens kezei, illetve lábai a Reiki kezelés teljes időtartama alatt ne legyenek keresztben
– a Reiki energia jobb fókuszálása érdekében zárd össze az ujjaidat
– a kezelés történhet széken ülve, illetve ágyon fekve
– a kezelést megelőzően kérd segítőidet, hogy legyenek veled a kezelés alatt és támogassanak szeretetükkel és energiájukkal
– a kezelés bármikor abbahagyható, bár a legjobb, ha nincs közben megszakítás

Reiki

Reiki etikett

  • Ha valakinek többször felajánljuk a Reiki kezelést és nem fogadja el, hagyjuk, és várjuk meg, amíg megérik benne a döntés, hogy kapcsolatba lép a Reikivel. Fogadjuk el, hogy nem vagyunk egyformák. Haragot ezért semmiképpen ne tápláljunk iránta, csakis szeretet, mert az fog visszajönni hozzánk. Bízzunk benne, hogy egy kis idő múlva a segítségünket kéri.
  • Ügyeljünk körmünk, bőrünk, hajunk tisztaságára, kezelés előtt mindig mossunk kezet, különösen érvényes ez akkor, ha esetleg dohányozunk. Nagyon kellemetlen, ha pl. a fej pozícióknál dohányfüstös kézzel több percig időzünk. Legalább a kezelést megelőző 1 órában próbáljuk meg a dohányzást mellőzni.
  • Igyekezzünk a szobában cserélni az elhasználódott levegőt, mert a friss oxigéndús levegő nagymértékben megkönnyíti a gyógyulást és nem utolsó sorban a kezelői tevékenységet.
  • A Reiki kezelés időtartamára legalább halkítsuk le a telefonunkat, és erre kérjük meg a pácienst is.
  • A kezelés előtt és után nem árt, ha iszunk egy keveset, de a kezelés időtartamára ne hagyjuk a folyadékot a pohárban, mert az felveszi az energiákat.
  • Ügyeljünk a szoba hőmérsékletére, mert a kezelés alatt a páciens testhőmérséklete fekvés közben csökkenni fog.
Reiki

Mi történik Reiki kezelés adása közben?

Megfigyelheted, hogy a kezedből gyógyító melegség sugárzik, ami finom bizsergéssel vagy lüktetéssel járhat együtt. Az univerzális életenergia mindig a befogadó számára szükséges mértékben áramlik, és ő is csak annyit fogad be, amennyire szüksége van. A kezelés közben érezni fogod, hogy csatorna vagy: az energia nem tőled vonódik el, hanem keresztülhalad rajtad. Miközben Reiki kezelést adsz valakinek, magad is feltöltődsz és felfrissülsz.

Megjegyzés

A Reikivel nem diagnosztizálunk, ezért minden esetben keressék meg kezelő orvosukat. A Reiki az orvos által előírt kezelések, gyógyszerek szedése mellett kiegészítésként alkalmazható.

jinjang

A Reiki fokozatai

A Reiki 1 fokozatával önmagunkat és másokat kezelhetjük, a Reiki 2 fokozattal távkezelést végezhetünk, a Reiki 3 fokozat a Reiki mesterré való avatás, a Reiki 4 fokozat pedig a Reiki mestertanári beavatás.

Reiki 1 fokozat

A Reiki 1 fokozatát a tradicionális Reiki iskolákban általában egy hétvége alatt lehet elsajátítani, ahol a Reiki történetével ismerkedhet meg a tanítvány. Ennek során a tanítvány univerzális életenergiát kap, illetve meglévő életenergia-készlete reaktiválódik. A behangolás során a Reiki tanítvány rezgése a Reiki magasabb rezgésének szintjére emelkedik, hogy testén több energia áramolhasson át. Az első fokozatú behangolás elsősorban a fizikai testet nyitja meg, hogy a tanítvány több univerzális életenergiát fogadhasson be, és bocsáthasson át magán.

A Reiki 1 fokozatához 4 behangolás tartozik, ilyenkor a felső 4 csakra, a szív csakra (4.), a torok csakra (5.), a harmadik szem (homlok) csakra (6.) és a korona csakra (7.) kerül behangolásra. Az első beavatás behangolja a szívet, csecsemőmirigyet, ezenkívül hat a szív csakrára éteri szinten. A kéz beavatása is ide tartozik. A második beavatás a pajzsmirigyre hat és segít éteri szinten megnyitni a torok csakrát, amely a kommunikáció központja. A harmadik beavatás hat a harmadik szemre, mely a hipofízis megfelelője illetve a magasabb tudatállapot és az intuíció központja. Hat a hipotalamuszra, mely a testre jellemző közérzetet és hőmérsékletet szabályozza. A negyedik beavatás még jobban megnyitja a szív csakrát, mely összekapcsol minket a spirituális tudatunkkal és hat ennek anyagi megfelelőjére, a tobozmirigyre. Ez a beavatás lepecsételi a csatornát, hogy fenntartható legyen a csatorna a megnövekedett energiaátvezető képességre, képessé váljon a Reiki energia továbbítására az illető élete hátralevő részében is.

Ezért fontos, hogy mind a négy beavatást, finom hangolást a mester elvégezze, mert csak így válik a beavatott Reiki csatornává, a Reiki energia közvetítőjévé. Így lesz képes ezt egész életében nyitva tartani és ha szüksége van rá rendelkezésre áll. E beavatás az anyagi testre összpontosul.

Ezen a tanfolyamon a tanítványok elsajátítják az önkezelés alapvető pozícióit. A behangolás után mindenki kipróbálhatja magán, hogyan áramlik a Reiki energia. Ilyenkor lehet érzékelni a beavatás előtti állapottól való eltérést. A Reiki energia hatására felmelegszenek kezeink, esetleg bizsergést, lüktetést lehet érezni. Ezt követően megtanulják a tanítványok, hogyan lehet a Reiki energiával másokat kezelni, illetve ilyenkor kerül a csoport Reiki kezelés is kipróbálásra, mely mind a kezelt, mind a kezelők számára hatalmas élményt jelent.

A Reiki beavatások után egy 21 napos tisztulási folyamat veszi kezdetét, ami annak az eredménye, hogy a beavatott személy energiái gyorsabban kezdenek működni, ezáltal megszűnnek az energiablokkok és a szervezet kidobja magából a méreganyagokat, segít megszüntetni a negatív beidegződéseket, szokásokat. Az energia kb. három nap alatt áramlik végig a hét csakrán, s bár a szív csakra és a korona csakra között nyílik meg a Reiki csatorna, ugyanolyan fontosak a test alsó részén található csakrák is, és ezek rezgésszáma is a felsőkéihez igazodik. A 21 nap alatt ki-ki egyéni tisztulást élhet meg, van akinek az álmain keresztül jönnek üzenetek, van aki fizikai illetve érzelmi változásokon megy át, régi szokásokat hagyhatunk magunk mögött. Ezek nem mindig kellemesek, mivel a Reiki energia felhozza a kellemetlen energiákat, de ha elfogadjuk a változást, akkor hamar túl lehetünk rajta.

jinjang

Reiki 2 fokozat

A Reiki 2. fokozata a távkezelés elsajátítását jelenti, melynek lényege, hogy távolban lévő személyeknek küldhetünk gyógyító Reiki energiát. A Reiki 2 fokozatát általában a Reiki 1 fokozat után, legalább 3 hónap gyakorlati időt követően lehet elvégezni. A Reiki 1 beavatáshoz hasonlóan ez is egy hétvége alatt elsajátítható. Míg a Reiki 1 a fizikai testre hat, a Reiki 2 fokozat többnyire mentális és érzelmi szinten hat, az éteri test kiigazítására összpontosít, nagy hatással van a harmadik szem (6.) vagy homlok csakrára, ezáltal javul a beavatott intuíciós képessége. A Reiki 2 fokozat beavatását követően a rezgésszint növekedése legalább 4-szerese a Reiki 1 fokozat beavatásakor tapasztalható rezgésszintnek.

Ezen a beavatási szinten a tanítvány megismerkedik a Reiki szimbólumaival, illetve ezek használatával. 4 szimbólum van, ezek közül 3 szimbólummal a Reiki 2 beavatás keretén belül, 1 szimbólummal pedig a mester-tanár fokozaton ismerkedhetünk meg. A Reiki szimbólumok segítenek a beavatottnak, hogy időt-teret áthidalva tudjon Reiki energiát küldeni egy személynek, vagy akár eseménynek, kapcsolatnak stb. is. A Reiki 2 beavatásakor a beavatott három szimbólumot (kozmikus erő szimbóluma, a táv-gyógyítás szimbóluma és a mentális gyógyítói szimbólum) ismer meg majd sajátítja el azok használatát. Ezek segítik, hogy úgy összpontosítsa elméjét, hogy idő és tér távlatain túlra is küldhesse a Reiki energiát. A 4. szimbólum a mester szimbólum és mantra, melyet a Reiki 3 beavatáskor kap meg a beavatott a reiki mesterétől. Ezáltal a szimbólum által a reiki mester képes lesz arra, hogy másokat is segítsen önmaguk megerősítésében.

A Reiki szimbólumokról csak beavatott beavatottal beszélhet, hiszen azok meg vannak szentelve. A 4 Reiki szimbólumból 3 szimbólumot a Reiki 2-es fokozatán, míg 1 szimbólumot a Reiki mesteri fokozatán ismerhet meg a Reiki beavatott. A Reiki szimbólumok meg vannak szentelve, azokat kizárólag a beavatáskor ismerhetjük meg, s a tradicionális iskolarendszerben, amiben mi is tanulunk a hagyomány részeként csak beavatott beavatottal beszélhet róla, más előtt nem lehet a szimbólumokat lerajzolni, vagy megmutatni. Természetük és céljuk megbeszélhető a bizalom megszegése nélkül is.

A Reiki szimbólumok használatakor nem kell megváltozott tudatállapotban lennünk. A Reiki szimbólumok egy-egy kulcsként kinyitják számunkra a tudatosság magasabb szintjéhez vezető úton az ajtókat. Semmi mágikus nincs e szimbólumokban, yantrákban. Pusztán gyűjtőlencseként működnek a Reikit gyakorló számára, hogy így segítsék az energia távolba küldését, még erősebbé tegyék a mentális és emocionális gyógyítást. A Reiki szimbólumok használatával érjük el, hogy a távolba küldött energia koncentrált legyen. A szimbólumokkal a kezelést végző valójában egy olyan „hidat” képez önmaga és a gyógyított között, melyen aztán lehívhatja a szükséges energiát.

jinjang

Reiki 3 fokozat

A Reiki 3 fokozat behangolása a mesterré avatási eljárás. Erős elhivatottság kell ezen fokozat „megszerzéséhez”. Van ahol pár hónap alatt Reiki mester lehet a tanítvány, de általábani ez legalább 3 évet jelent. Ez a fokozat azokat érinti, akik életüket a Reiki energia nyújtásával és befogadásával szeretnék eltölteni.

Ez a behangolás szintén növeli a tanítvány rezgésszintjét, ekkor aktivizálódik a mester szimbólumot azért, hogy a Reiki mester ezt követően másokat segítsen önmaguk megerősítésében és a Reiki csatornájává tegyen. Azt fontos tudni, hogy a Reiki mester nem misztikus személy, nincs isteni hatalma, nincsenek privilégiumai. A Reiki 3, mester fokozattal sok személyes változási folyamat jár. A beavatás ezért nagyon bensőséges kapcsolatot kíván meg a Reikivel. Takata asszony az utolsó előtti Reiki nagymesternő mondta: „Ha kész vagy arra, hogy mindent feladj, hogy a Reikit közvetítsd a világba, akkor kész vagy arra is, hogy Reiki mester legyél.”

A Reiki behangolás, beavatási folyamat azért kivételes, mert képessé tesz arra, hogy ráérezz igazi mivoltod lényegére. Aki a beavatások útjára lép, az nagy lépést tesz előre afelé, hogy élete alakulásáért felvállalja a felelősséget. Ezen a beavatáson csak a beavatásra váró és a mester van jelen. Ha Reiki mesterek szeretnénk lenni, akkor tanácsos a mesterünkkel szoros kapcsolatot kialakítani és több hónapig, vagy akár évekig mellette gyakorolni.

A Reiki 3, mesteri fokozat komoly pénzbeli, spirituális és érzelmi elkötelezettséget követel. A Reiki 3 fokozatra, Reiki mesterré való beavatást bármelyik Reiki mester elvégezheti, azonban győződjünk meg róla, hogy legalább 3-4 éves gyógyítói gyakorlattal rendelkezzen. Sok Reiki mester pár hónap alatt kap Reiki mesteri „képesítést”, így igen keveset tud nyújtani tanítványainak.

jinjang

Reiki 4 fokozat

Ez a legmagasabb Reiki fokozat: a Reiki mestertanár fokozata. Ezen fokozattal válunk képessé arra, hogy másokat tanítsunk. Sokan úgy gondolják, hogy a Reiki 4 fokozat „elsajátításával” véget ér a tanulás, holott a Reiki mestertanár is egy tanuló az önmegvalósítás ösvényén. Reiki mestertanárként a Reiki hagyomány őrzőjévé válunk.

Ez a fokozat a gyakorlati technikákra összpontosít, s megmutatja, hogyan kell másokat beavatni a Reikibe. A Reiki mester elkötelezettséget vállal, fegyelmet és elhivatottságot tanúsít munkája során, alázatot mutat az élet minden pillanatában, továbbá intuíció és nagylelkűség jellemzi.

jinjang

A Reiki behangolás

A Reiki behangolás a személyes energiaáramlásunk megnyitását és finom ráhangolását jelenti a kozmikus energiára egy ősi tibeti jelrendszeren keresztül. Ezzel egy tudatalatti értelmi, érzelmi, fizikai és szellemi tisztulás indul meg. Nyitottság alakul ki bennünk a saját magasabbrendű énünk felé. Fokozódik a természetes tehetség és kreativitás. A növekedés és a változás erőfeszítés nélküli folyamattá válik, ahogy a tudatalatti korlátok, blokkok kezdenek felszabadulni. A Reiki behangolás egy ősi jelrendszeren keresztül történik, mely által képessé válik a Reiki beavatott a Reiki energia kifogyhatatlan készletéhez való hozzájutáshoz. A Reiki behangolást mindig egy 21 napos tisztulási folyamat követ.

Reiki

A Reiki behangolás a személyes energiaáramlásunk megnyitását és finom ráhangolását jelenti a kozmikus energiára egy ősi jelrendszeren keresztül. Ezzel egy tudatalatti értelmi, érzelmi, fizikai és szellemi tisztulás indul meg. Nyitottság alakul ki bennünk a saját magasabbrendű énünk felé. Fokozódik a természetes tehetség és kreativitás. A növekedés és a változás erőfeszítés nélküli folyamattá válik, ahogy a tudatalatti korlátok, blokkok kezdenek felszabadulni. A Reiki behangolások által a Reiki beavatottak képessé válnak a Reiki energia kifogyhatatlan készletéhez való hozzájutáshoz. A mester minden tanítványt egyesével hangol be, miközben az Usui féle szimbólumokat, mantrákat és hangrezgéseket használja.

A Reiki az az Egyetemes életerőt adó energia, amellyel már születésünkkor rendelkezünk. Energiát bárki adhat kézrátétellel egy másik személynek, de ilyenkor az adott személy mágneses életerő (bio)energiáját adja át neki, tehát az energia tőle megy el és nem rajta keresztül hívódik le. Épp ez különbözteti meg az Usui rendszert a többi energiarendszerektől.

Behangolás csak olyan Reiki mester-tanár által végezhető el, aki elsajátította az Usui módszert. A beavatási szertartás keretén belül a Reiki mester egy ősi tibeti módszer segítségével energiát ad át a „felfokozott” befogadásra képes állapotban lévő tanítványnak. Ez az energia olyan módon működik, hogy a mester a tanítvány feje tetején létrehoz egy nyitott csatornát a beáramló kozmikus energia számára, amelyet a tanítvány azt követően reiki kezelésre használhat.

Reiki behangoláskor általában ülő helyzetben van a tanítvány, becsukja szemét a behangolás teljes ideje alatt. A tanítványokra sokféleképpen hatnak a behangolások, a béke és öröm érzésétől egészen a színképek látásáig terjedhetnek. Vannak, akik megkönnyebbülést, felszabadulást éreznek, jobb lesz a közérzetük és kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat.

jinjang

A tisztulási folyamat

A behangolás megnöveli a test rezgésszámát és elindít egy 21 napos tisztulási folyamatot, ami annak az eredménye, hogy a beavatott személy energiái gyorsabban kezdenek működni. Így megszűnnek az energiablokkok és a szervezet kidobja magából a méreganyagokat, „leveti” magáról a negatív működési mintákat és káros beidegződéseket.

Az első 21 napos tisztulási folyamat a Reiki 1 szint követően következik be. Ennek eredményeként a beavatott energiái gyorsabban kezdenek működni, megszűnnek az energiablokkok. A Reiki beavatások után egy 21 napos tisztulási folyamat veszi kezdetét, ami annak az eredménye, hogy a beavatott személy energiái gyorsabban kezdenek működni, ezáltal megszűnnek az energiablokkok és a szervezet kidobja magából a méreganyagokat, segít megszüntetni a negatív beidegződéseket, szokásokat. Az energia kb. három nap alatt áramlik végig a hét csakrán, s bár a szív csakra és a korona csakra között nyílik meg a Reiki csatorna, ugyanolyan fontosak a test alsó részén található csakrák is, és ezek rezgésszáma is a felsőkéihez igazodik.

A 21 nap alatt ki-ki egyéni tisztulást élhet meg, van akinek az álmain keresztül jönnek üzenetek, van aki fizikai illetve érzelmi változásokon megy át, régi szokásokat hagyhatunk magunk mögött. Ezek nem mindig kellemesek, mivel a Reiki energia felhozza a kellemetlen energiákat, de ha elfogadjuk a változást, akkor hamar túl lehetünk rajta. Ha az első tisztulási folyamat végeztével továbbra is kezeled magad, akkor a növekedési folyamatot is elősegíted és energiáid tovább finomodnak. S amint egyre több nemkívánatos érzéstől és gondolattól megszabadulsz, elkezded majd érezni, hogy a hála érzete természetes módon áramlik be életedbe, mely aztán még nagyobb bőséget hoz létre annak minden területén.

Forrás:

https://www.tarrdaniel.com/documents/Medicina/reiki.html

 4,555 total views,  12 views today